Nieuws

College vergeet Amsterdammers te betrekken bij voorstellen nieuw bestuurlijk stelsel

Gisteravond werden in de Stopera voor de tweede keer de sloopplannen van het college van D66, SP en VVD voor het bestuurlijk stelsel in Amsterdam besproken. Een plan dat door de coalitiepartijen wederom weinig overtuigend werd verdedigd. Een plan dat diezelfde coalitiepartijen er met een kleine meerderheid in de raad willen doordrukken. Een plan, met een opvallende parallel met de verbouwing van de Stopera: de muren worden nog een beetje opgetrokken, de slotgracht nog een beetje uitgebaggerd, op de zeven poorten naar de stadsdelen worden een soort sherrifs als poortwachters benoemd….en oh ja, dan is er ook nog het volk daarbuiten.

Amsterdammers niet betrokken

Wordt onze stad bestuurd door boekhouders?

In de soap rondom de bizarre bezuinigingen die de wethouder financiën de stadsdelen oplegt, is inmiddels wel duidelijk geworden dat we hier niet te maken hebben met een wethouder financiën maar met een boekhouder.

Een boekhouder die er geen benul van heeft dat hij een stad bestuurt waar mensen leven en ondernemen, een boekhouder die minachting toont naar de bestuurscommissies die deze mensen in de stadsdelen vertegenwoordigen. 

bizarre bezuinigingen

GroenLinks wil onderzoek naar knip in Van Woustraat

Vanavond zal de fractie van GroenLinks Zuid, samen met de PvdO, in de bestuurscommissie Zuid een motie indienen om de mogelijkheid van een zogeheten knip voor autoverkeer in de Van Woustraat te onderzoeken. De vraag om onderzoek wordt ondermeer gesteund door de ondernemersvereniging van de Albert Cuypmarkt en bewonersorganisaties. Een zogeheten knip zal het doorgaande verkeer met een bestemming elders uit de Van Woustraat weren. 

Lees verder

Ondernemersvereniging Albert Cuyp stuurt brandbrief over vuilprobleem in de Noord-Pijp

De Ondernemersvereniging Albert Cuyp (OVAC) heeft een eigen onderzoek gedaan naar het vuilprobleem in de Noord-Pijp en heeft naar aanleiding daarvan een  brandbrief opgesteld. De fractie van GroenLinks Zuid herkent de geschetste problematiek grotendeels, wil geen schuldigen aanwijzen maar steunt de oproep van de OVAC voor een buurtschouw en gesprek met de wethouder en het bestuur van Zuid.

Brandbrief van de OVAC

GroenLinks stelt vragen over smileyborden en extra zebrapad op van Woustraat

De herinrichting van de Van Woustraat zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Inmiddels is gebleken dat het inrichten van een deel van de Van Woustraat als 30 km zone nauwelijks een snelheidsverlagende invloed heeft op het autoverkeer in de Van Woustraat. De fractie van GroenLinks Zuid stelt daarom voor om op korte termijn zogeheten smiley borden te plaatsen, die automobilisten attenderen op hun snelheid. Daarnaast wil GroenLinks dat wordt bekeken of op korte termijn een zebrapad ter hoogte van de Kuipersstraat kan worden toegevoegd.

Schriftelijke vragen GroenLinks

GroenLinks stelt vragen over planning herinrichting Van Woustraat

Afgelopen week bleek uit een interview van AT5 met de verantwoordelijk bestuurder in Zuid dat dat de herinrichting van de Van Woustraat pas na voltooiing van de Rode Loper, in 2018, zou kunnen starten.

Tot dusverre werd steeds aangegeven dat de start van de herinrichting van de Van Woustraat afhangt van de planning van het GVB om de tramrails in de Van Woustraat te vernieuwen, waarbij werd uitgegaan van een start in 2017. De relatie met de aanleg van de Rode Loper is voor de fractie van GroenLinks nieuw.

De Ferdinand Bolstraat is al jarenlang afgesloten voor autoverkeer, in het gedeelte tussen de Ceintuurbaan en Stadhouderskade. De herinrichting van dit gedeelte zal naar mening van GroenLinks geen invloed hebben op de verkeersstromen ter plekke voor zover het autoverkeer betreft. Voor fietsers zal, gezien de afstand, de Van Woustraat nauwelijks een voor de hand liggende omleidingsroute zijn voor de Ferdinand Bolstraat. Wat GroenLinks betreft is er geen reden om met de herinrichting van de Van Woustraat te wachten tot de voltooiing van de Rode Loper.

Vragen GroenLinks