Nieuws

GroenLinks en CDA nemen initiatief om deze zomer in Zuid te experimenteren met Leefstraten

Veel bewoners in Zuid hebben weinig tot geen eigen buitenruimte of tuin. De fracties van GroenLinks en het CDA in Zuid willen daarom deze zomer in Zuid starten met een experiment met zogeheten Leefstraten. In dit experiment krijgen bewoners de kans gedurende een maand in de zomer op creatieve wijze de openbare ruimte in hun straat op eigen wijze in te vullen. De betreffende straten worden (deels) autovrij gemaakt, zodat er kan gespeeld, gewandeld, gelezen, gebarbecued, gesport enz. enz. 

Een proef in Gent met de zogenaamde 'Leefstraten', heeft via de media veel aandacht gekregen. Deze proef wordt, ondanks aanvankelijke scepsis onder sommige bewoners, als een daverend succes gezien. In de gemeenteraad werd een voorstel van GroenLinks en het CDA over de invoering van Leefstraten al aangenomen, de fracties van GroenLinks en het CDA in Zuid sluiten hierop aan door in Zuid op zoek te gaan naar straten waar in 2016 concrete experimenten kunnen plaatsvinden.

 

 

Meld jouw straat aan!

Motie GroenLinks over vluchtelingen verworpen

Sinds afgelopen zondag, 20 maart, heeft een groep vluchtelingen van We Are Here intrek genomen in een voormalige dependance van het stadsdeelkantoor in Zuid, het Tripolis gebouw in Zuid. Dit gebouw stond leeg, sinds het stadsdeel het in 2014 verliet.

GroenLinks voelt zich erg begaan met het lot van deze vluchtelingen, en heeft daarom op 23 maart in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie vragen gesteld over wat de plannen zijn met het pand.
Uit de beantwoording bleek dat er werkzaamheden in het pand gaande waren, omdat er op zeer korte termijn een nieuwe huurder in het pand zou trekken.

Daarna heeft GroenLinks een motie ingediend om het Dagelijks Bestuur op te roepen om te zoeken naar een alternatieve locatie waar deze vluchtelingen dag en nacht kunnen blijven.
Helaas is deze motie niet aangenomen.

 

We Are Here

GroenLinks: Parkeren Van Woustraat na herinrichting onaanvaardbaar

Van Woustraat

De keuze van de dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, om na de herinrichting van de Van Woustraat gedurende een aantal jaren parkeren op de stoep toe te staan, is voor de fractie van GroenLinks Zuid onaanvaardbaar. Op 8 maart en 5 april bespreekt de bestuurscommissie Zuid de herinrichtingsplannen voor de Van Woustraat. Het dagelijks bestuur van Zuid heeft in de zogeheten Nota van Uitgangspunten, die nu voorligt, wordt een tijdelijke parkeeroplossing op de stoep opgenomen. GroenLinks vind deze ‘tijdelijke‘  oplossing, die waarschijnlijk ook nog eens vele jaren zal duren, onaanvaardbaar.

 

 

veiligheid fietser en voetganger moet prioriteit krijgen

GroenLinks zet kwestie verkoopwagens en terrassen Albert Cuyp op agenda bestuurscommissie 8 maart

De fractie van GroenLinks Zuid heeft het beleid inzake vaste verkoopwagens en horecagelegenheden met een terras op de Albert Cuyp op 8 maart op de agenda van de bestuurscommissie laten zetten. Eigenaren van verkoopwagens ontvingen begin februari een brief van het stadsdeel waarin werd aangekondigd dat ze vanaf 1 maart hun wagens in de avond van het martkterrein moeten verwijderen. Dit terwijl deze wagens al jaranlang, in overleg met medewerkers van de gemeente, mochten blijven staan en vaak nauwelijks meer verplaatsbaar zijn.
In reactie op vragen van GroenLinks tijdens de vergadering van de bestuurscommissie op 17 fabruari wilde het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid geen algemene (overgangs-)regeling toezeggen. Verder dan dat met de betrokken eigenaren in overleg gegaan zou worden wilde de portefeuillehouder niet gaan. GroenLinks is van mening dat zowel de eigenaren van verkoopwagens als van de betrokken horecagelegenheden recht hebben op een zorgvuldiger behandeling en zal deze kwestie in de commissie Leefomgeving van Stadsdeel Zuid op 8 maart aan de orde stellen.

Rocco Piers
fractievoorzitter GroenLinks Zuid

 

 

Lees verder

Bezuinigingen op Natuur en Milieuteam Zuid niet verzacht

In de vergadering van de bestuurscommissie vanavond heeft GroenLinks geprobeerd de voorgestelde bezuinigingen op de structurele subsidies aan het Natuur en Milieuteam Zuid voor 2107 en 2018 te halveren. Een amendement dat GroenLinks namens de volledige oppositie indiende haalde het helaas niet. Ook een motie om vanuit het stadsdeel de komende jaren ambtelijke ondersteuning te bieden aan het NMT om externe financiering te zoeken om de gevolgen van de bezuiniging op te vangen, kreeg naast de oppositie alleen steun van de PvdA. Zuid mag trots zijn op het NMT, GroenLinks betreurt de gevolgen voor het NMT van de door het college aan het stadsdeel opgelegde bezuinigingen.

 

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over handelswijze stadsdeel naar vaste verkoopwagens Albert Cuyp

In een overvolle vergaderzaal vol ondernemers van de Albert Cuypmarkt heeft de fractie van GroenLinks vanavond kritische vragen gesteld over de wijze waarop het stadsdeelbestuur omgaat met een tiental eigenaren van vaste verkoopwagens op de Albert Cuypmarkt. Vaak jarenlang werd het de betrokken eigenaren toegestaan hun wagens na afloop van de markt op de de Albert Cuyp te laten staan, op locaties die in overleg met het stadsdeel werden gekozen. Zonder enig voorafgaand overleg ontvingen deze eigenaren echter begin februari een brief waarin werd medegedeeld dat ze vanaf begin maart iedere dag na afloop van de markt hun wagens dienen te verwijderen, in ieder geval tussen 18:00 en 22:00. 

 

 

geen transparante overgangsregeling