Nieuws

Kandidaten stadsdeelcommissies bekend!

Op zondag 14 januari 2018 hebben de leden van GroenLinks Amsterdam Zuid de definitieve kandidatenlijsten voor de stadsdeelcommissieverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. We zijn heel blij om in alle gebieden in Zuid - te weten De Pijp/Rivierenbuurt, Oud-Zuid en Buitenveldert/Zuidas - mee te kunnen doen met de aanstaande verkiezingen!

 

Lees verder

Campagnebijeenkomst kandidaten stadsdeelcommissies

Op zondag 21 januari organiseert het campagneteam een bijeenkomst voor alle GroenLinks-kandidaten voor de stadsdeelcommissies. We komen bijeen in het campagnepand (Prinsengracht 239) van 13u tot 16u.

Het campagneteam gaat jullie bijpraten over de campagne en de rol die jullie hierin kunnen gaan spelen. Vooral de nummers 1 en 2 van de lijsten worden sterk aangeraden hierbij te zijn. De rest is natuurlijk ook welkom!

GroenLinks stelt vragen over voorgenomen kap vleugelnootbomen in Eerste Jacob van Campenstraat

Voor een achttal vleugelnootbomen in de Eerste Jacob van Campenstraat blijkt een omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen te zijn aangevraagd. Via bewoners hebben we begrepen dat medewerkers van het hoveniersbedrijf dat de bomen onderhoudt hebben aangegeven dat de bomen het uitzonderlijk goed doen en kerngezond zijn. In het Definitief ontwerp Herinrichting Frans Halsbuurt is opgenomen dat deze bomen gehandhaafd zouden blijven.

Schriftelijke vragen

Gezocht: leden voor de stadsdeelcommissie!

In maart vinden – samen met de gemeenteraadsverkiezingen – ook verkiezingen plaats voor de nieuwe lokale stadsdeelcommissies. Daarom is de afdeling GroenLinks Amsterdam Zuid op zoek naar kandidaten die onze partij in deze stadsdeelcommissie willen vertegenwoordigen!

 

Lees verder

Algemene Ledenvergadering 17 oktober

Op maandag 9 oktober vindt een ALV plaats die leden van de kandidatencommissie benoemt en de opdracht meegeeft om voor de drie gebieden in Zuid een lijst met kandidaten aan te dragen. Deze lijsten worden op de volgende ALV - begin december 2017 - vastgesteld.

Tijdens de ALV licht Rocco Piers, de fractievoorzitter van GroenLinks in de bestuurscommissie Amsterdam Zuid, toe wat er bekend is over het nieuwe stelsel en geeft inzicht in welke werkzaamheden en activiteiten de functie met zich zullen meebrengen. De fractie zal overigens in oktober en november een aantal open-fractievergaderingen houden waar u kunt aanschuiven.

Lees verder