Nieuws

Ondernemersvereniging Albert Cuyp stuurt brandbrief over vuilprobleem in de Noord-Pijp

De Ondernemersvereniging Albert Cuyp (OVAC) heeft een eigen onderzoek gedaan naar het vuilprobleem in de Noord-Pijp en heeft naar aanleiding daarvan een  brandbrief opgesteld. De fractie van GroenLinks Zuid herkent de geschetste problematiek grotendeels, wil geen schuldigen aanwijzen maar steunt de oproep van de OVAC voor een buurtschouw en gesprek met de wethouder en het bestuur van Zuid.

Brandbrief van de OVAC

GroenLinks stelt vragen over smileyborden en extra zebrapad op van Woustraat

De herinrichting van de Van Woustraat zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Inmiddels is gebleken dat het inrichten van een deel van de Van Woustraat als 30 km zone nauwelijks een snelheidsverlagende invloed heeft op het autoverkeer in de Van Woustraat. De fractie van GroenLinks Zuid stelt daarom voor om op korte termijn zogeheten smiley borden te plaatsen, die automobilisten attenderen op hun snelheid. Daarnaast wil GroenLinks dat wordt bekeken of op korte termijn een zebrapad ter hoogte van de Kuipersstraat kan worden toegevoegd.

Schriftelijke vragen GroenLinks

GroenLinks stelt vragen over planning herinrichting Van Woustraat

Afgelopen week bleek uit een interview van AT5 met de verantwoordelijk bestuurder in Zuid dat dat de herinrichting van de Van Woustraat pas na voltooiing van de Rode Loper, in 2018, zou kunnen starten.

Tot dusverre werd steeds aangegeven dat de start van de herinrichting van de Van Woustraat afhangt van de planning van het GVB om de tramrails in de Van Woustraat te vernieuwen, waarbij werd uitgegaan van een start in 2017. De relatie met de aanleg van de Rode Loper is voor de fractie van GroenLinks nieuw.

De Ferdinand Bolstraat is al jarenlang afgesloten voor autoverkeer, in het gedeelte tussen de Ceintuurbaan en Stadhouderskade. De herinrichting van dit gedeelte zal naar mening van GroenLinks geen invloed hebben op de verkeersstromen ter plekke voor zover het autoverkeer betreft. Voor fietsers zal, gezien de afstand, de Van Woustraat nauwelijks een voor de hand liggende omleidingsroute zijn voor de Ferdinand Bolstraat. Wat GroenLinks betreft is er geen reden om met de herinrichting van de Van Woustraat te wachten tot de voltooiing van de Rode Loper.

Vragen GroenLinks

GroenLinks stelt vragen over participatie bij herinrichting Ceintuurbaan

Op de termijnagenda van de commissie LO&E van de bestuurscommissie Zuid staat voor het derde kwartaal van 2016 de bespreking van het VO ‘Ring Oud Zuid fase 5 tussen Dusartstraat en Sarphatipark’, oftewel de Ceintuurbaan tussen de Dusartstraat en het Sarphatipark. GroenLinks wil graag weten op welke wijze bewoners en ondernemers bij deze herinrichting zijn, en worden betrokken, en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het stadsdeelbestuur.

Hoe worden bewoners betrokken bij deze herinrichting?

Leefstraten in Zuid

Op 10 mei jl. besprak de bestuurscommissie Zuid het initiatiefvoorstel 'Leefstraten', ingediend door de fracties van GroenLinks en het CDA. Het werd duidelijk dat het idee om te experimenteren met leefstraten in Zuid brede steun kreeg binnen de bestuurscommissie. Het door GroenLinks opgestelde initiatiefvoorstel bleek in de huidige vorm geen politieke meerderheid krijgen en zal om die reden ook niet in de bestuurscommissie in stemming gebracht worden. Dit betekent echter niet dat er in Zuid geen experimenten met leefstraten zouden kunnen plaatsvinden, bewoners kunnen nog steeds straten voordragen voor een experiment. De fractie van GroenLinks begeleidt bewoners die het initiatief willen nemen in hun straat een experiment te starten graag bij de aanvraag. Wij zijn bereikbaar op fractie@groenlinks-zuid.nl.

Wat is een Leefstraat?