Vanaf deze zomer begint Amsterdam aan de opvang van zo’n 500 ongedocumenteerden. Het gaat om een groep mensen die in Amsterdam leeft zonder papieren. Ze hebben geen verblijfsvergunning, maar kunnen vaak ook niet terug naar hun land van herkomst. Noodgedwongen slapen deze mensen op straat. De 24-uursopvang geeft niet alleen een dak boven hun hoofd, maar werkt ook aan perspectief. Verspreid over de stad komen er verschillende opvanglocaties. Hoe gaan deze opvanglocaties eruit zien? In de Walborg in Buitenveldert worden al jaren ongedocumenteerden opgevangen. Afgelopen woensdag brachten acht leden van de stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid een bezoek.

Ongedocumenteerden in Amsterdam kunnen vanaf deze zomer rekenen op een plek in de 24-uursopvang. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze mensen een plek krijgen waar ze kunnen werken aan hun toekomst. Een toekomst hier als blijkt dat terugkeer niet mogelijk is, of in land van herkomst, in het geval ze wel terug kunnen. De bed-bad-broodvoorziening van de afgelopen jaren was er alleen voor de nacht, wat betekent dat deze mensen overdag op straat moesten overleven. Zonder toegang tot voorzieningen als een toilet of een warme plek in de winter. Omdat ze niet mogen werken, geen opleiding mogen volgen en geen taalcursus krijgen, staat hun leven al jarenlang stil. Daar zijn deze mensen zelf niet bij gebaat en daar is de stad ook niet bij gebaat. Met de komst van de 24-uursopvang wordt gewerkt aan een structurele oplossing.

Momenteel wordt in Amsterdam gezocht naar voldoende plekken om deze mensen kleinschalig op te vangen. In Amsterdam Zuid zijn een drietal plekken op het oog. Twee in de Pijp en een in Buitenveldert. Voor alle drie de locaties zijn er informatieavonden geweest of komt er nog een informatieavond. In Buitenveldert komt een opvang mogelijk op de Van Leijenberghlaan, waar de brandweerkazerne naast het politiebureau momenteel leeg staat. In de buurt leven ook zorgen over de mogelijke komst van een opvanglocatie voor ongedocumenteerden. Die zorgen nemen we zeker serieus en worden ook serieus genomen door wethouder Groot Wassink. Het was voor de leden van de stadsdeelcommissie ook een reden om bij de opvang op de Walborg te gaan kijken.

Bezoek aan de Walborg

De Walborg zit op zo’n 800 meter van de mogelijke nieuwe locatie op de Van Leijenberghlaan. De opvang zal na zes jaar moeten sluiten. Deze opvang biedt al enkele jaren opvang aan ongedocumenteerden en aan een aantal gedocumenteerde gezinnen die dakloos zijn. Op dit moment verblijven er 106 ongedocumenteerden. Verschillende buurtbewoners die we in de afgelopen weken gesproken hebben, geven aan dat er weinig tot geen overlast is van de opvang. Ze geven ook aan dat er weinig contact en binding is geweest met de buurt. Dit zou voor zowel buurtbewoners als voor bewoners van de opvang juist zo mooi kunnen zijn. GroenLinks ziet daarom bij de komst van een nieuwe opvang ook een kans om juist wel de verbinding met de buurt te maken. Het kan een mogelijkheid zijn om eenzaamheid in de buurt tegen te gaan door gezamenlijke maaltijden te hebben in het Huis van de Wijk, taaltandems te organiseren of een schaaktoernooi op te zetten op het ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark.  

De Walborg is sinds enkele maanden ook overdag geopend. De meeste mensen zijn overdag overigens niet in de opvang te vinden, omdat veel ongedocumenteerden nu al een eigen dagprogramma hebben, onder andere bij (vrijwilligers)organisaties die dat aanbieden. In het nieuwe plan van de gemeente is expliciet aandacht om een dagprogramma te gaan verzorgen met en voor deze mensen. Ook dat is een onderdeel van werken aan het perspectief van deze mensen. En daar liggen ook kansen voor activiteiten van bestaande organisaties in de buurt. GroenLinks Amsterdam Zuid wil hier als de opvang opent ook een verbindende rol in spelen.

Het bezoek van de stadsdeelcommissie aan de Walborg was leerzaam. Veel Buitenveldertnaren weten helemaal niet dat deze opvang er al zo’n lange tijd zit. Dat is een goed teken, want het laat zien dat een opvang zoals deze zonder veel problemen een plek kan hebben in het mooie Buitenveldert. Wel hoopt GroenLinks dat op een nieuwe locatie de verbinding met de buurt meer tot bloei kan komen.

 

Wil je meer weten over dit plan? Kijk dan op de website van GroenLinks Amsterdam of op de website van de gemeente:

Het beleid van de gemeente: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid

Vragen en antwoorden van GroenLinks: amsterdam.groenlinks.nl/opvang