Standpunten

Standpunten

Buitenveldert / Zuidas

In Buitenveldert / Zuidas zal Arend van Vuren zich in de stadsdeelcommissie inzetten voor het groen houden van Buitenveldert en het groen maken van de Zuidas. Ook wat betreft duurzaamheid en schone lucht is er enorm veel te winnen in deze wijk. De wijk moet plek blijven bieden aan eenieder en middels openbaar vervoer beter verbonden worden met het centrum van de stad. Ten slotte gaat Arend zich ervoor inzetten dat burgers in het stadsdeel beter gehoord worden en thema’s kunnen agenderen bij vergaderingen.

Oud-Zuid

Oud-Zuid is een fijne plek om te wonen. Voorzieningen zijn goed, je bent snel in het centrum en groene parken liggen om de hoek. Marius gaat zich in de stadsdeelcommissie inzetten om dat zo te houden. Ook bij nieuwprojecten moet het groen gewaarborgd blijven, en moet iedereen een kans krijgen op een woning, niet alleen de rijken. Dat houdt het stadsdeel divers en saamhorig en draagt bij aan het sociale weefsel waar de stad Amsterdam om bekend staat. Marius steunt lokale initiatieven en zet erop in dat bewoners van de wijk kunnen meebeslissen over de toekomst van hun stadsdeel.

De Pijp / Rivierenbuurt

In de Pijp/Rivierenbuurt gaan Fem en Maaike zich er hard voor maken dat Amsterdammers meer betrokken worden in besluitvorming. We hebben oog voor de leefbaarheid van deze buurten: de luchtkwaliteit is onvoldoende, er moet plek blijven voor sociale huur, en het groen wat er is, moet groen blijven. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in deze buurten, arm of rijk, jong of oud.