Ondanks dat GroenLinks geen voorstander was van de invoering van de stadsdeelcommissies ten koste van de huidige stadsdeelraden is het wel een kans voor echte lokale democratie waarin bewoners een belangrijkere rol gaan spelen. Daarvoor is het zelfs hoog tijd. Wat mij betreft moeten alle bewoners agendapunten kunnen aandragen en thema’s kunnen agenderen. Ook inspraak tijdens vergaderingen moet een serieuzere vorm krijgen dan de huidige spreektijd van drie minuten.

In navolging van Amsterdam-West komt ook in ons stadsdeel zo snel mogelijk een Stem van de Wijk (zie: https://stemvanwest.amsterdam.nl/) waar bewoners thema's kunne agenderen en samen met oplossingen kunnen komen. Verder is GroenLinks voorstander van buurtbudgetten, zodat bewoners van buurten samen bijvoorbeeld de inrichting van hun straten kunnen bepalen.