Contactgegevens van de fractie van GroenLinks Amsterdam-Zuid:

Sam Altena: s.altena@amsterdam.nl

Floor Toot: floor.toot@amsterdam.nl

Gre­go­ry Ede­len­bos: gregory.edelenbos@amsterdam.nl

Op zoek naar een ander lid van de stadsdeelcommissie? Klik hier.

De stadsdeelcommissie bestaat uit volksvertegenwoordigers uit de gebieden van Zuid. Zij zijn gekozen door bewoners en komen op voor de belangen van hun buurtgenoten.

Contact met het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Zuid:

Rocco Piers: R.Piers@amsterdam.nl

Op zoek naar een ander lid van het dagelijks bestuur? Klik hier.

Het dagelijks bestuur voert taken en bevoegdheden uit in stadsdeel Zuid namens het college van burgemeester en wethouders.

Contact met het afdelingsbestuur Amsterdam-Zuid:

Kiete Schmitt, voorzitter: kiete@groenlinksamsterdam.nl

Coos van Coeverden, secretaris: coos@groenlinksamsterdam.nl

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de partij in Amsterdam Zuid. Denk aan ledenadministratie, organisatie van ledenactiviteiten en bewaking van continuïteit.