Nieuws

GroenLinks Zuid stelt vragen over commerciële fietsverhuur door Donkey Republic vanuit openbare fietsrekken in Zuid

Fietsen van Donkey Republic in Zuid

Ook in Zuid zijn nu de fietsen van het commerciële fietsverhuurbedrijf Donkey Republic in de openbare ruimte en in openbare fietsenrekken gesignaleerd. Dit bedrijf verhuurt deze fietsen middels een app, en richt zich met name op toeristen. In stadsdeel West heeft het dagelijks bestuur al aangekondigd dat ze dit commercieel gebruik van de openbare ruimte niet zal toestaan, Donkey Republic is gesommeerd de fietsen weg te halen. De fractie van GroenLinks Zuid roept het stadsdeelbestuur van Zuid ook op tot actie en heeft vandaag de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid:

Schriftelijke vragen

Uitkomsten onderzoek naar mogelijke knip in Van Woustraat genegeerd?

Uit de beantwoording van vragen van GroenLinks Zuid aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, is gebleken dat de uitkomsten van een kentekenonderzoek en een onderzoek naar een mogelijke knip in de Van Woustraat door het dagelijks bestuur genegeerd zullen worden, bij het opstellen van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Van Woustraat. Deze onderzoeken worden (of zijn) uitgevoerd door wethouder Litjens in opdracht van de gemeenteraad. De uitkomsten zijn nog niet bekend gemaakt, maar de verwachting is dat dit spoedig zal gebeuren. 

Lees verder

College vergeet Amsterdammers te betrekken bij voorstellen nieuw bestuurlijk stelsel

Gisteravond werden in de Stopera voor de tweede keer de sloopplannen van het college van D66, SP en VVD voor het bestuurlijk stelsel in Amsterdam besproken. Een plan dat door de coalitiepartijen wederom weinig overtuigend werd verdedigd. Een plan dat diezelfde coalitiepartijen er met een kleine meerderheid in de raad willen doordrukken. Een plan, met een opvallende parallel met de verbouwing van de Stopera: de muren worden nog een beetje opgetrokken, de slotgracht nog een beetje uitgebaggerd, op de zeven poorten naar de stadsdelen worden een soort sherrifs als poortwachters benoemd….en oh ja, dan is er ook nog het volk daarbuiten.

Amsterdammers niet betrokken

Wordt onze stad bestuurd door boekhouders?

In de soap rondom de bizarre bezuinigingen die de wethouder financiën de stadsdelen oplegt, is inmiddels wel duidelijk geworden dat we hier niet te maken hebben met een wethouder financiën maar met een boekhouder.

Een boekhouder die er geen benul van heeft dat hij een stad bestuurt waar mensen leven en ondernemen, een boekhouder die minachting toont naar de bestuurscommissies die deze mensen in de stadsdelen vertegenwoordigen. 

bizarre bezuinigingen

GroenLinks wil onderzoek naar knip in Van Woustraat

Vanavond zal de fractie van GroenLinks Zuid, samen met de PvdO, in de bestuurscommissie Zuid een motie indienen om de mogelijkheid van een zogeheten knip voor autoverkeer in de Van Woustraat te onderzoeken. De vraag om onderzoek wordt ondermeer gesteund door de ondernemersvereniging van de Albert Cuypmarkt en bewonersorganisaties. Een zogeheten knip zal het doorgaande verkeer met een bestemming elders uit de Van Woustraat weren. 

Lees verder

Ondernemersvereniging Albert Cuyp stuurt brandbrief over vuilprobleem in de Noord-Pijp

De Ondernemersvereniging Albert Cuyp (OVAC) heeft een eigen onderzoek gedaan naar het vuilprobleem in de Noord-Pijp en heeft naar aanleiding daarvan een  brandbrief opgesteld. De fractie van GroenLinks Zuid herkent de geschetste problematiek grotendeels, wil geen schuldigen aanwijzen maar steunt de oproep van de OVAC voor een buurtschouw en gesprek met de wethouder en het bestuur van Zuid.

Brandbrief van de OVAC

Pagina's