Nieuws

GroenLinks stelt vragen over voorgenomen kap vleugelnootbomen in Eerste Jacob van Campenstraat

Voor een achttal vleugelnootbomen in de Eerste Jacob van Campenstraat blijkt een omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen te zijn aangevraagd. Via bewoners hebben we begrepen dat medewerkers van het hoveniersbedrijf dat de bomen onderhoudt hebben aangegeven dat de bomen het uitzonderlijk goed doen en kerngezond zijn. In het Definitief ontwerp Herinrichting Frans Halsbuurt is opgenomen dat deze bomen gehandhaafd zouden blijven.

Schriftelijke vragen

Gezocht: leden voor de stadsdeelcommissie!

In maart vinden – samen met de gemeenteraadsverkiezingen – ook verkiezingen plaats voor de nieuwe lokale stadsdeelcommissies. Daarom is de afdeling GroenLinks Amsterdam Zuid op zoek naar kandidaten die onze partij in deze stadsdeelcommissie willen vertegenwoordigen!

 

Lees verder

Algemene Ledenvergadering 17 oktober

Op maandag 9 oktober vindt een ALV plaats die leden van de kandidatencommissie benoemt en de opdracht meegeeft om voor de drie gebieden in Zuid een lijst met kandidaten aan te dragen. Deze lijsten worden op de volgende ALV - begin december 2017 - vastgesteld.

Tijdens de ALV licht Rocco Piers, de fractievoorzitter van GroenLinks in de bestuurscommissie Amsterdam Zuid, toe wat er bekend is over het nieuwe stelsel en geeft inzicht in welke werkzaamheden en activiteiten de functie met zich zullen meebrengen. De fractie zal overigens in oktober en november een aantal open-fractievergaderingen houden waar u kunt aanschuiven.

Lees verder

Nieuw bestuurlijk stelsel

In maart 2018 vinden met de gemeenteraadsverkiezingen ook verkiezingen plaats voor de nieuwe lokale stadsdeelcommissies in Amsterdam. Het nieuwe bestuurlijk stelsel voor Amsterdam voorziet in stadsdeelcommissies per gebied, waarvan de leden rechtstreeks worden gekozen. Het stadsdeel Zuid telt drie gebieden: Pijp/Rivierenbuurt, Oud-Zuid en Buitenveldert/Zuidas. De vertegenwoordigers uit de gebieden hebben tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die spelen in hun gebied. Samen vormen zij de stadsdeelcommissie. Het bestuur van de stadsdelen is in handen van door het College van B&W benoemde dagelijks bestuurders (DB'ers).

Lees verder

UITGESTELD: Zomerpicknick GroenLinks Amsterdam Zuid

WEGENS DE WEERSOMSTANDIGHEDEN IS DE ZOMERPICKNICK HELAAS UITGESTELD!

Het is inmiddels een traditie: GroenLinks Amsterdam Zuid begint het zomerreces met een uitgebreide borrel in het Sarphatipark. Daar zullen we napraten over het afgelopen politieke jaar en kijken we vooruit naar de komende periode.

Dit jaar vindt de Zomerborrel plaats op zondag 23 juli vanaf 15:00h. We zijn te vinden op de weide naast het monument (zie afbeelding).  

Neem zelf een drankje en/of hapje mee en eventueel een kleed.

We hopen veel van jullie dan te zien!

Met vriendelijke groet,

Het afdelingsbestuur GroenLinks Amsterdam Zuid

Nienke Vermeulen, Ben Ligteringen, Loes Knotter en Katinka Ladee

GroenLinks: geen garage onder het Willibrordusplein!

Vandaag wordt in de raadscommissie het voorstel van het college om een parkeergarage onder het Willibrordusplein te bouwen besproken. Wat GroenLinks Amsterdam Zuid betreft komt deze garage er niet. De belangrijkste redenen om niet akkoord te gaan met de bouw van deze garage hebben we op een rijtje gezet.

argumenten tegen deze garage