Normaal gesproken zijn de fractieleden van GroenLinks op 4 mei aanwezig bij verschillende herdenkingen in ons stadsdeel. Dit jaar herdenken we vanuit huis. Rocco Piers, de Dagelijks Bestuurder namens GroenLinks schreef daarbij de volgende woorden die we graag delen. 

 

Vandaag herdenken we die vreselijke oorlog

Anders, niet samen buiten

Maar vanuit huis, online

Maar daarom niet minder belangrijk, indrukwekkend en indringend

 

Zij die het leven verloren

Zij die hun naasten verloren

Zij die voor het leven werden getekend

Vandaag herdenken we hen

 

Vandaag herdenken we de Tweede Wereldoorlog

Maar ook de lessen die we hieruit moeten blijven leren

Het recht dat je hebt om jezelf te zijn

Hoe belangrijk het is dat we elkaars diversiteit omarmen

 

Dat we niet moeten volstaan met elkaar tolereren

Maar elkaar moeten accepteren, zoals we zijn

Altijd met elkaar in gesprek moeten blijven

 

Die lessen uit de oorlog moeten we blijven leren

De herinneringen moeten levend blijven

De verhalen moeten we aan elkaar blijven vertellen

 

Morgen vieren we onze vrijheid

Vrijheid die niet vanzelfsprekend is

Vrijheid waar iedereen recht op heeft

Vrijheid waarvoor we ons allemaal moeten blijven inzetten

 

Vandaag herdenken we

Anders dan anders

Maar daarom niet minder belangrijk, indrukwekkend en indringend

 

Rocco Piers