Tot 2012 stond middenin het Beatrixpark het St. Nicolaaslyceum. In voorgaande jaren was een uitruil afgesproken: deze gebouwen midden in het park zouden verhuizen naar de rand van het park. Daarmee ontstond een nieuw stuk park, rondom het huidige restaurant As. Aan de rand van het park staat nu het nieuwe compacte schoolgebouw van het St. Nicolaaslyceum. Ook de kantoren van Stibbe en AkzoNobel zijn gebouwd aan de rand van het park. Nog steeds is de uitruil niet compleet en zullen de laatste stukken park aan de rand worden bebouwd. In 2018 is besloten op de nog te bebouwen percelen woningen neer te zetten (in plaats van kantoren). 

Verder lezen over de historie? https://zuidas.nl/blog/2018/wat-er-gaat-gebeuren-bij-het-beatrixpark/

Deze plannen lagen er dus al een tijdje en daar kunnen we nu niet meer onderuit. Dat neemt niet weg dat we allerminst gelukkig zijn dat het park wordt aangevreten door de komst van twee gebouwen. Het voelt wrang om het schaarse groen wat we in ons stadsdeel nog hebben te bebouwen en we hadden graag gezien dat juist nu we het belang van parken in de stad herontdekken, we deze groene ruimte hadden behouden. 

De oude school in het Beatrixpark
Het oude St. Nicolaaslyceum in het Beatrixpark

Waarom de keuze voor onbetaalbare woningen? 

Een kleine geruststelling is het plan om er woningen te bouwen, want daar is immers een enorm gebrek aan. In totaal 450 woningen is nu het plan. De vraag is dan: wie mag hier straks komen wonen? Dit bestuurscollege heeft afgesproken om een mix van woningen te bouwen volgens de verhouding: 40-40-20 (40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% vrije sector). Zuidas kent nog erg weinig sociale huur en middeldure huur, dus dit project zou een mooie bijdrage kunnen leveren aan betaalbare woningen en sociale huur. 

GroenLinks is dan ook allerminst te spreken over de plannen om ook hier weer dure vrije sector koopwoningen te realiseren. Om twee redenen: Het is niet conform de norm die is vastgelegd door dit college en het is een klap in het gezicht van vitale beroepsgroepen die voor een bescheiden salaris een grote maatschappelijke bijdrage aan onze stad leveren en voor wie veel te weinig betaalbare woningen beschikbaar zijn. 

Daarom hebben we vragen ingediend bij het Dagelijks Bestuur. De ambitie om van Zuidas een gemengde woonwijk te maken lijkt namelijk steeds meer een utopisch vergezicht en steeds minder een realiteit.