Meldingsplicht feestverlichting
We werden veel benaderd door mensen die echt boos waren over de meldingsplicht voor feestverlichting. Hoe kán Amsterdam dat nou doen, dat is toch het toppunt van betutteling dat je niet eens wat kerstlampjes voor je raam mag hangen? En hoezo moeten die warm wit zijn, en in lijn met de kozijnen? Kerstverlichting maakt de stad toch juist mooier in die grauwe maanden, hoezo zou je dat willen verbieden?

Politieke logica is niet voor iedereen logisch
Met de eerste boze buurtbewoner gingen we in gesprek “maar dit is juist een versoepeling, en dit beleid is vooral bedoeld voor winkeliersverenigingen”, maar al snel volgden er meer en deze ophef maakte ons duidelijk dat iets wat in de ambtelijke en politieke wereld op het eerste gezicht heel logisch lijkt (geen vergunning meer voor kerstlampjes) in de ogen van Amsterdammers volstrekt onlogisch kan zijn.

Huurverhoging volkstuinen
In dezelfde week ontstond er ophef over de huurverhogingen voor volkstuincomplexen. De beleidsnota, waarin dit stond opgenomen, is van de zomer al besproken in de stadsdeelcommissie. We hadden toen wel wat vraagtekens bij de huurverhoging, zoals we in ons advies richting de wethouder hebben aangegeven, maar toch waren we verrast door de ophef.

Vergelijking
Als politicus, en kersverse volkstuinhuurder, kan ik de verhoging wel plaatsen. De jaarlijkse huur voor een volkstuin is momenteel gemiddeld ongeveer 600 euro, vergelijkbaar met twee parkeervergunningen in de Pijp. Dat is best veel geld, maar qua oppervlakte zouden in de tuin wel 10 auto’s geparkeerd kunnen worden. En een parkeerplek heb je in de regel niet voor jezelf, maar je betaalt belasting voor het onderhoud van die openbare ruimte waar je auto staat.  Een volkstuinpark is wel openbare ruimte, maar een individuele volkstuin is dat niet, je huurt een stuk grond waar ter grote van wel 10 parkeerplaatsen en onttrekt die grond in feite van de publieke ruimte. Niet vreemd dat dat daar een prijs tegenover staat.

Nu voegt een parkeerplaats vooral belastinginkomsten toe aan de stad, en verder weinig goeds, terwijl volkstuinen recreatie bieden, biodiversiteit en regenwateropvang en verkoeling en de volkstuinders regelen dat onderhoud zelf, dus de vergelijking gaat misschien niet helemaal op, maartoch kan ik begrijpen dat vanuit een publiek perspectief die 600 euro als redelijke prijs gezien wordt en de prijzen die momenteel betaald worden eigenlijk aan de lage kant zijn. Zeker voor mensen die met gemak iets meer kunnen betalen. 

Gevolgen huurverhoging
Als ik heel eerlijk ben, ik zou een verdubbeling van de huur ook kunnen betalen en nog steeds heel blij zijn met mijn stukje groen. Maar dan denk ik aan mijn beide buren, de één arbeidsongeschikt, de ander met pensioen, die zouden dat waarschijnlijk niet kunnen, terwijl zij al veel langer tuinieren dan ik en de tuin hard nodig hebben voor hun geestelijk welzijn en de noodzakelijke ruimte om op de kleinkinderen te kunnen passen. Dan snap ik de ophef wel. En ook voor mij houdt het na de verdubbeling wel een keer op, dus als de overige tuinders veel meer moeten gaan betalen om hen die dat niet kunnen te ontzien, wordt een tuin ook voor middeninkomens onbereikbaarder De voorgestelde aanpassing die lagere inkomens zou ontzien, was dan ook welkom, maar de weerstand was al te groot. 

Opdracht voor de stad
Ik ga dit in meegeven aan het stadsdeel en daarmee aan de stad: probeer eens buiten die beleidskaders te denken en denk ook na over de communicatie. Het is belangrijk dat we uitleggen wat we doen en waarom we iets doen. En ik zie dit ook als een opdracht aan mezelf, het is belangrijk om nog meer manieren te vinden om Amsterdammers te betrekken bij de politiek, zodat we alleen de dingen doen die logisch zijn en logisch klinken.

Goed nieuws
Ter geruststelling: De huurverhoging voor de volkstuinen gaat voorlopig niet door, er komt nieuw beleid wat samen met de volkstuinen wordt opgesteld. En iedereen mag gewoon kerstverlichting aan de gevel hangen, in alle kleuren en mogelijke vormen. Mocht je nou een slinger hebben die langer is dan 100 meter én je gevel bevindt zich aan de openbare weg, dan moet je vanaf volgend jaar 3 dagen vantevoren even het stadsdeel bellen en dan mag het waarschijnlijk gewoon worden opgehangen. Want ook wij vinden die feestverlichting geweldig om te zien in deze koude wintermaanden.