Lokale politiek draait om betrokkenheid, om politici, ambtenaren, professionals, vrijwilligers en buurtgenoten die de buurt samen mooier willen maken. Ik wil de politiek in Zuid weer wat mooier maken, vanuit iedereen die weleens wat doet voor de stad.

Naast mijn werk als arbeidsvoorwaardenspecialist, eerst in het bedrijfsleven, nu in de zorg, heb ik jaren lang lobbywerk gedaan op het gebied disability rights als vrijwilliger. Langzaam maar zeker werd ik ook steeds actiever bij GroenLinks en kwam zo op het idee om een kandidaat te gaan stellen voor de bestuurscommissie. In 2014 werd ik gekozen en in de jaren daarna heb ik ontzettend veel geleerd over lokale politiek, over beïnvloeding vanuit de oppositie en over hoe mooi Zuid is en hoeveel mensen iets doen voor hun buurt.

In totaal woon ik alweer 20 jaar in Amsterdam Zuid, ik heb in Buitenveldert gewoond, in de Stadionbuurt en sinds 2013 woon ik in de Pijp, samen met mijn partner en onze peuter. Momenteel werk ik als beleidsadviseur bij ActiZ, een brancheorganisatie voor ouderenzorg en ben daar onder andere betrokken bij het afsluiten van de cao.

Ik probeer optimistisch naar het nieuwe stelsel te kijken, de formele mogelijkheden op stadsdeelniveau zijn natuurlijk kleiner dan ooit, maar dit biedt ook een kans om politiek te bedrijven op een andere manier, toegankelijker voor bewoners en organisaties die ons willen helpen op Zuid mooier te maken. Daarom vergaderen we in de wijk, en hebben we de Stem van Zuid gelanceerd, een platform waar bewoners plannen kunnen indienen.

"Ik ben lid geworden van GroenLinks omdat ik vind dat iedereen moet kunnen worden wie hij/zij/hen wil zijn."

 

Daarom was ik de afgelopen jaren woordvoerder voor het sociaal domein. Dankzij GroenLinks is er veel meer aandacht voor de ondersteuning van mensen met een LVB- of GGZ-achtergrond, en is de ondersteuning nu van onderaf georganiseerd, door de mensen zelf, met professionele hulp waar nodig.

In het nieuwe stelsel krijgt het sociaal domein minder politieke aandacht. Aan ons de komende jaren de taak om toch de vinger aan de pols te krijgen, en te zorgen voor beleid dat van onderop georganiseerd wordt, toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen die het nodig heeft en die mensen in staat stelt te worden wie ze willen zijn.

 

De fractie heeft geen portefeuilles, maar richt zich vooral op verschillende gebieden van Zuid:

  • De Pijp/Rivierenbuurt