Nieuws

GroenLinks stelt vragen over participatie bij herinrichting Ceintuurbaan

Op de termijnagenda van de commissie LO&E van de bestuurscommissie Zuid staat voor het derde kwartaal van 2016 de bespreking van het VO ‘Ring Oud Zuid fase 5 tussen Dusartstraat en Sarphatipark’, oftewel de Ceintuurbaan tussen de Dusartstraat en het Sarphatipark. GroenLinks wil graag weten op welke wijze bewoners en ondernemers bij deze herinrichting zijn, en worden betrokken, en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het stadsdeelbestuur.

Hoe worden bewoners betrokken bij deze herinrichting?

Leefstraten in Zuid

Op 10 mei jl. besprak de bestuurscommissie Zuid het initiatiefvoorstel 'Leefstraten', ingediend door de fracties van GroenLinks en het CDA. Het werd duidelijk dat het idee om te experimenteren met leefstraten in Zuid brede steun kreeg binnen de bestuurscommissie. Het door GroenLinks opgestelde initiatiefvoorstel bleek in de huidige vorm geen politieke meerderheid krijgen en zal om die reden ook niet in de bestuurscommissie in stemming gebracht worden. Dit betekent echter niet dat er in Zuid geen experimenten met leefstraten zouden kunnen plaatsvinden, bewoners kunnen nog steeds straten voordragen voor een experiment. De fractie van GroenLinks begeleidt bewoners die het initiatief willen nemen in hun straat een experiment te starten graag bij de aanvraag. Wij zijn bereikbaar op fractie@groenlinks-zuid.nl.

Wat is een Leefstraat?

Herdenkingen 4 mei 2016

Zoals ieder jaar was GroenLinks Zuid weer bij vertegenwoordigd bij verschillende herdenkingen op 4 mei. Rocco Piers was bij de herdenking bij homomonument, en legde daar namens Stadsdeel Zuid een krans. Nicole van der Waart was bij het pop-up monument op Zuidas.
 
Fem Korsten was bij de rozentocht, en legde bij fusilladeplaats Rozenoord een krans namens Stadsdeel Zuid, samen met Marijn van Ballegooijen, van het dagelijks bestuur van Zuid. Bij Rozenoord werd ook een krans gelegd namens GroenLinks-Zuid, door Wanda Pelt en Marian van Beek uit de vorige fractie, en Renzo Pijper.
Parelellen met nu

Westlandwells van de baan

Afgelopen week werd bekend dat stadsdeel Zuid afziet van plaatsing van het kunstwerk Westlandwells, dat in de Theophile de Bockstrook geplaatst zou worden. De afgelopen maanden werd duidelijk dat tegen de plaatsing van dit kunstwerk op deze locatie veel weerstand onder de omwonenden bestond. Om die reden hebben de fracties van het CDA en GroenLinks uit de bestuurscommissie Zuid een gezamenlijk initiatiefvoorstel ingediend om de plaatsing te heroverwegen. Dit voorstel zou begin mei in de bestuurscommissie besproken worden. Inmiddels heeft stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel bekend gemaakt dat stadsdeel Zuid afziet van plaatsing. De fractie van GroenLinks Zuid is blij met deze beslissing en sluit zich aan bij de overwegingen van de stadsdeelbestuur.

 

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over busgarage onder Museumplein

busgarage Museumplein

De fractie van GroenLinks zal dinsdag 5 april in de vergadering van de commissie Leefomgeving van de Bestuurscommissie Zuid vragen stellen over het gebruik en de bezetting van de busgarage onder het Museumplein. Naar aanleiding van signalen van omwonenden en eigen waarnemingen vraagt GroenLinks zich af of deze garage ten volle benut wordt.