“De overlast van de RAI is de laatste jaren enorm toegenomen. Daardoor voelen fietsers zich onveilig op de straten rondom het terrein, en is de luchtkwaliteit in dit gebied nóg slechter dan in andere gebieden. We snappen dat de RAI een goede boterham wil verdienen, maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van omwonenden”.
- Maaike Stevens

Bewoners van de Wielingenstraat ervaren regelmatig, en in toenemende mate, last van (grote) evenementen en werkzaamheden in de RAI.

De overlast bestaat onder andere uit een grote stroom aan vrachtverkeer, bestelbussen en taxi’s, met als gevolg:

● stationair draaiende motoren, chaotische verkeerssituaties en overvolle parkeerplaatsen

● bovenmatig veel straatvuil

● wildplassen door chauffeurs

Daarnaast rijden er continu taxi’s door de omliggende straten, wachtend op een oproep om congresbezoekers op te halen.

Ons lid van de stadsdeelcommissie Maaike Stevens en Ercan Colak (PvdA) vinden dat meer maatregelen moeten worden genomen om de overlast te bestrijden.

Ercan Colak: “Er zijn maatregelen nodig om de overlast, die is te herleiden tot de RAI, te voorkomen. De maatregelen moeten de belangen van bewoners in acht nemen om bij te dragen aan een nieuw evenwicht in de stad waarin bewoners centraal staan en bezoekers welkom blijven. De Beheerovereenkomst biedt daar de basis voor en op de naleving daarvan moet scherper worden toegezien”.

Maaike Stevens is het daar mee eens en vult aan:

“De overlast van de RAI is de laatste jaren enorm toegenomen. Daardoor voelen fietsers zich onveilig op de straten rondom het terrein, en is de luchtkwaliteit in dit gebied nóg slechter dan in andere gebieden. We snappen dat de RAI een goede boterham wil verdienen, maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van omwonenden”.

Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving RAI is een focusopgave in het Gebiedsplan 2020 voor De Pijp, Rivierenbuurt. Ercan Colak en Maaike Stevens gaan hierop scherp toezien.