Advies stadsdeelcommissie: Verbeteren verkeersveiligheid rond basisscholen in Zuid

Stadsdeel:

Zuid

Initiatiefnemers:

GL, D66, PvdA

Titel advies:

Verbeteren verkeersveiligheid rond basisscholen in Zuid

Portefeuille:

Openbare Ruimte

Datum advies aangenomen:

15 januari 2020

Veel basisscholen in Amsterdam Zuid zijn gelegen aan (smalle) straten waar gemotoriseerd verkeer veelal onbeperkt toegang heeft, waardoor de verkeersveiligheid bij de ingang van de scholen mogelijk niet geborgd is. In het kader van de recent gepubliceerde Agenda Amsterdam Autoluw hebben de stadsdelen mogelijkheden gekregen om de verkeersveiligheid te verbeteren ten behoeve van voetgangers en fietsers, en met name de meest kwetsbare verkeersdeelnemers onder hen: kinderen en ouderen.

 

De stadsdeelcommissie adviseert het Dagelijks Bestuur daarom:

  • De verkeersveiligheid rond de ingang van basisscholen in Amsterdam Zuid te inventariseren

  • Situatie-specifieke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid rond de ingang van basisscholen in Amsterdam Zuid waar nodig duurzaam te verbeteren, door bijvoorbeeld

    • Verkeer-beperkende interventies, zoals het tijdelijk (tijdens de start- en eindtijden van scholen) of permanent beperken van gemotoriseerd verkeer; de agenda “Amsterdam autoluw” biedt de mogelijkheid om doorgaand verkeer in woonbuurten te beperken door het afsluiten of knippen van straten - in stadsdeel Zuid hebben enkele scholen al jarenlange ervaring met zulke ingrepen waardoor (een deel van) de straat weer beschikbaar is gekomen voor spelende kinderen (conform de doelstellingen van Amsterdam autoluw); ook in andere wijken en steden is inmiddels ruime ervaring opgedaan met zulke interventies. Wij adviseren het Dagelijks Bestuur te onderzoeken welke (succesvolle) ingrepen ook in Zuid toepasbaar zijn.     

    • Indien gemotoriseerd verkeer niet kan worden geweerd, vragen we om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers bij de ingang van de basisschool door het aantal parkeerplekken te verminderen

    • Afspraken te maken met de gemeentelijke reinigingsdienst om straten waar basisscholen zijn gevestigd te mijden tijdens de start- en eindtijden van de school.