Op 1 oktober werd de conceptagenda autoluw gepubliceerd. De agenda autoluw is een lang verwacht plan om de auto een minder prominente rol te geven in de straat. Iets waar deze stad aan toe is. We leven in een veranderende stad, met zorgen over luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en een strijd om de publieke ruimte. GroenLinks Zuid is dan ook blij dat er een agenda ligt.

En dat is een concept agenda met een aantal mooie concrete vooruitzichten:

 • P+R (Park & Ride) buiten de stad wordt uitgebreid;
 • Op straat wordt ruimte gecreëerd, zo worden stedelijk ruim 10.000 parkeerplekken opgeheven;
 • OV wordt gratis voor kinderen op enkele momenten in de week en er komt een pilot met de nachtmetro;
 • Er komen deelfietsen bij metrohaltes;

Zeker voor drukke gebieden is deze agenda een goede eerste aanzet. Deze agenda gaat van Amsterdam Zuid een fijnere plek maken om te verblijven. Hier en daar kunnen kinderen straks op straat spelen en ruimte zal ontstaan voor fietsers en voetgangers. Toch vrezen we dat het geen agenda is die ervoor zorgt dat het aantal auto's in de stad in 2030 substantieel afgenomen is. Wat ons betreft een goed begin, en dat is al zeker het halve werk, maar we zien nog genoeg ruimte om de agenda aan te scherpen en te verbeteren. De agenda mag van GroenLinks nog wel wat ambitieuzer.

 • Zo moet er mee aandacht zijn voor het verminderen van auto's van buiten de stad. Slechts een klein deel van de 27 maatregelen zijn van toepassing op bezoekers van buiten Amsterdam.
 • GroenLinks Zuid is bezorgd over de hoofdroutes zoals de Stadhouderskade, de Amsteldijk, het Surinameplein en de Amstelveenseweg. Die worden de komende jaren mogelijk juist drukker. In de agenda wordt de belofte gedaan dat de luchtkwaliteit op deze straten niet achteruit gaat, dat lijkt ons wel het minste.
 • De agenda is een enorme kans (die nog niet gegrepen wordt) voor het vergroten van toegankelijkheid van het openbaar vervoer en voor andere vervoersvormen, zoals deelauto's voor mensen die slecht ter been zijn.

Daarom hebben we in samenwerking met andere partijen in de stadsdeelcommissie een advies opgesteld richting wethouder Dijksma. Wat GroenLinks betreft zijn de belangrijkste punten uit ons advies:

 • Ook Biro’s en motoren zullen moeten gaan parkeren in parkeervakken en dus niet meer op de stoep.
 • Bewoners aan hoofdroutes mogen niet de dupe worden van de agenda autoluw. Om dat in de gaten te kunnen houden willen we additionele meetpunten voor het meten van de luchtkwaliteit langs hoofdroutes.
 • Bij herinrichtingen van drukkere autostraten hebben vrijliggende fietspaden de voorkeur.
 • Versterk en creëer samen met buurgemeenten snelle fietsroutes.
 • De pilot met de nachtmetro zou ook voor weekdagen moeten gelden en metro 52 is de aangewezen metro voor een nachtnet.
 • We vragen om de mogelijkheden voor een (lokale) autoloze zondag te onderzoeken.
 • De gemeente moet samen met de Rijksoverheid onderzoeken of het mogelijk is om de snelheid op de ring A10 terug te brengen naar 80km/h.
 • De agenda moet beter inspelen op mensen die slecht ter been zijn. In het advies doen we daarvoor een reeks concrete suggesties.

We zijn trots op het advies dat tot stand is gekomen in samenwerking met D66 en PvdA en we kijken uit naar de definitieve agenda autoluw die deze stad mooier, ruimer en groener gaat maken.

 

Het volledige advies vind je hieronder: