‘Waar ik trots op ben? Dat weet ik niet zo snel, ik doe gewoon mijn werk’. Rocco wimpelt mijn vraag over zijn successen meteen weg. Het kenmerkt deze bestuurder, die bekend staat als bescheiden, maar met een groot hart voor zijn stadsdeel. Loop binnen bij een willekeurige bijeenkomst in de wijk, in een buurthuis of bibliotheek, en de kans is groot dat je er Rocco tegenkomt. Druk in gesprek met bewoners, luisterend naar hun zorgen, informerend naar hun ideeën. Het is dan ook geen toeval dat serieuze participatie één van zijn persoonlijke prioriteiten is.

Bewoners tekenen hun ideale straat
Fem Korsten, lid van de stadsdeelcommissie in Zuid, heeft van dichtbij gezien hoe Rocco bewoners betrekt bij beslissingen over hun eigen woonomgeving: ‘De herinrichting van de Frans Halsbuurt is een mooi voorbeeld van de manier waarop Rocco bewoners zeggenschap geeft. Een hele buurt autoluw maken, en bewoners zélf hun straten opnieuw laten ontwerpen is echt uniek in Nederland. Het was een gedurfd besluit om bewoners de vrije hand te geven, en zeker geen makkelijke weg. Want soms hebben bewoners heel verschillende wensen, zitten bestaande regels in de weg, of moet de gemeentelijke organisatie anders gaan denken. Ook vinden verschillende partijen in de stadsdeelcommissie dit een spannend proces, omdat er onderweg geleerd wordt - soms helaas door fouten te maken. Maar Rocco gelooft in deze vorm van directe invloed, is niet bang voor de dilemma’s en obstakels die bij zo’n proces komen kijken en durft te leren van die fouten. Het resultaat is straks een buurt waar écht iedereen over mee heeft gedacht en niet alleen maar de usual suspects. Heel bijzonder dat hij dit mogelijk heeft gemaakt. Hier is echt bestuurlijk lef voor nodig en dat heeft Rocco’.

Ruimte voor voetgangers en fietsers
Ook in andere wijken in Zuid maakt Rocco graag ruimte voor voetgangers en fietsers. Waar het kan worden parkeerplaatsen opgeheven, en komt er ruimte voor fietsen voor terug. Zo worden de stoepen in de nauwe straten van de Pijp steeds ruimer, en toegankelijk voor mensen met een kinderwagen of rolstoel. En als het aan Rocco ligt komen er meer ‘schoolstraten’ in Zuid: straten met een basisschool die tijdens de breng- en haaltijden afgesloten worden voor auto’s. Zo kunnen kinderen veilig lopend of op de fiets naar school komen. Dit is al gelukt bij de Oscar Carréschool en Anne Frankschool.  

Waar het kan, probeert Rocco bewoners te helpen die zich zorgen maken over de veiligheid van hun straat. Zo zagen de bewoners aan de Koninginneweg hun straat steeds voller én gevaarlijker worden, en vroegen zij het stadsdeel om hier iets aan te doen. Rocco zag kansen om de Koninginneweg opnieuw in te richten en veiliger te maken, en ook bij deze plannen betrekt hij de bewoners. De weg wordt nu een 30 km/u weg, met meer ruimte voor fietsers. Het is een mooi voorbeeld van hoe betrokken bewoners en een voortvarend bestuurder samen tot oplossingen komen.

Geen tijd om uit te rusten
Is het, met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, misschien tijd om op zijn lauweren te gaan rusten? Arend van Vuren van de stadsdeelcommissie reageert resoluut: ‘Rocco blijft tot aan uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 keihard werken om dingen mogelijk te maken voor bewoners. Hij heeft een zeldzame hoeveelheid energie, en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Het zou me niks verbazen als hij ook het laatste jaar van zijn termijn veel voor elkaar gaat krijgen. Zo wil hij meer bomen planten in ons stadsdeel, en jongeren vaker betrekken bij besluiten. En heb je al over de buurtbudgetten gehoord? Ook dit instrument wil Rocco breed inzetten, zodat zoveel mogelijk wensen van bewoners worden gerealiseerd.’ Het is eigenlijk jammer dat een bestuursperiode maar vier jaar duurt. Gelukkig is Rocco van plan om nog heel lang actief te blijven in Amsterdam, om zo nog heel wat wensen en ideeën van bewoners tot leven te brengen.