Van optredens door pas afgestudeerde musici in het Vondelpark, tot steun voor het opzetten van een Heen-en-Weer dienst voor ouderen in Buitenveldert tot diverse mooie plannen voor vergroening: we gaan ermee aan de slag!  Ik ben verheugd over het grote enthousiasme waarmee al die mooie plannen werden ingediend en het overweldigende aantal mensen dat de moeite heeft genomen om actief bij te dragen aan het proces. Op dit moment lopen overigens nog twee trajecten, te weten in de Marathonbuurt/Bertelmanpleinbuurt en de Diamantbuurt.

Vanwege Corona verlopen de processen dit jaar overwegend online, waarbij we uiteraard op zoveel mogelijk manieren bewoners uit Zuid de kans hebben gegeven mee te doen, bijvoorbeeld door het instellen van telefonische spreekuren en ondersteuning. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel de bijeenkomsten organiseren die we dit jaar voor ogen hadden en zo meer gesprekken in de buurt op gang helpen brengen.

Uiteraard nemen we, na een goede evaluatie, de lessen van dit jaar mee naar de volgende ronde: in hoeverre zijn de gestelde doelen, zoals het stimuleren van meer betrokkenheid en dialoog in de buurt, het verschaffen van meer inzicht in de besteding van budgetten en het vergroten van eigenaarschap door de buurt voor initiatieven uit de buurt bereikt? Graag ga ik hierover ook met jullie in gesprek op een volgende GroenLinks Zuid bijeenkomst!

De uitslag kan je hier vinden: https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/buurtbudget-zuid

Rocco Piers
Bestuurders stadsdeel Zuid