Deze periode mag ik me als stadsdeelbestuurder inzetten op de portefeuilles democratisering, duurzaamheid, groen, openbare ruimte en verkeer.

"Amsterdammers meer en beter betrekken bij de keuzes die we in onze mooie stad maken, daar zet ik me voor in."

 

Amsterdammers meer en beter betrekken bij de keuzes die we in onze mooie stad maken, daar zet ik me voor in. Dat geldt voor alle onderwerpen waar ik me als bestuurder mee bezig mag houden. Zo willen op het gebied van duurzaamheid met deze coalitie van Amsterdam een koploper maken en daar deze periode al grote stappen in zetten. Dat lukt alleen als we dit samen met de Amsterdammers verwezenlijken. Het autoluw(er) maken van ons stadsdeel betekent dat we samen met bewoners en ondernemers in gesprek gaan over de invulling van de vrijkomende openbare ruimte: meer groen, meer ruimte voor voetgangers, fietsers, spelen en ontmoeten.

De toegankelijkheid van ons stadsdeel is voor mij ook een belangrijk speerpunt, waarop nog veel te verbeteren valt. Als je hoort dat er ouderen zijn die maar liever thuisblijven omdat ze opzien tegen een tocht over ontoegankelijke, volle stoepen is het duidelijk dat er nog veel te winnen is.

"Hoe mooi zou het zijn als jongeren een nog grotere rol kunnen geven bij de keuzes die we ook voor hun stad maken."

 

In Zuid zijn we trots op de inzet van jongeren die eerst een jongerentop organiseerden en ons vervolgens middels een jongerenraad voorzien van adviezen en suggesties. Wat mij betreft mag bijvoorbeeld een stad als Gent, waar jeugdparticipatie structureel geregeld is, als voorbeeld dienen.

Zelf woon ik in de Oude Pijp en ben binnen GroenLinks verder actief bij RozeLinks. Hiervoor was ik voor GroenLinks actief in de bestuurscommissie Zuid en was ik bij mijn eigen onderzoeksbureau werkzaam, onder andere bij het begeleiden van participatietrajecten en beoordelen van de dienstverlening door gemeenten.

Portefeuilles Openbare ruimte en verkeer.

  • Democratisering
  • Openbare ruimte en groen
  • Verkeer, vervoer, parkeren en luchtkwaliteit
  • Duurzaamheid en circulaire economie
  • Dierenwelzijn
  • Reiniging
  • Energietransitie
  • Water