GroenLinks wil graag een ongedeelde stad, dat betekent dat ook in populaire buurten, sociale huurwoningen beschikbaar moeten blijven. Dat kan hier vooral bereikt worden door het stoppen van de verkoop van sociale huurwoningen. In de Pijp en Rivierenbuurt is geen plek voor grootschalige bouw, maar als er kantoorpanden getransformeerd worden, of als er ruimte komt voor kleinschalige bouw, zetten we in op sociale en middenhuur, met als uitgangspunt 40-40-20, zoals afgesproken voor de hele stad. We willen Airbnb graag beperken, zodat de beschikbare woningen ook beschikbaar blijven voor bewoning. We willen graag dat mensen oud kunnen worden in hun eigen buurt.
Daarnaast letten we goed op dat er voldoende voorzieningen zijn in de buurt, zoals scholen, winkels en OV.