Graag zien we de gescheiden afvalinzameling verder verbeteren. Het is fijn dat iedereen makkelijk een steentje kan bijdragen aan een duurzame stad. Daarom zouden we ook graag meer groen en meer klimaataanpassingen zien die de energietransitie in een hogere versnelling zetten. Denk aan het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen op daken, warmtepompen etc. Hoe eerder we van het gas af zijn hoe beter!