Marius steunt uitdrukkelijk de activiteiten van o.a. sportorganisaties, de Openbare Bibliotheek, het welzijnswerk en de huizen van de wijk om een betekenisvol aanbod te behouden en te ontwikkelen voor de bewoners van Zuid. Bewoners moeten kunnen meebeslissen over wat er gebeurt in de hun wijken. Onder het huidige college is de trend doorgezet dat steeds meer beslissingen worden genomen door de centrale stad. Marius zal in de stadsdeelcommissie het geluid van de bewoners vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat deze bewoners ook mee kunnen agenderen en waar mogelijk ook meebeslissen. Zij weten immers het beste wat er speelt in de wijken. Samen gaan we er een mooie vier jaar van maken!