De stadsdeelcommissies bieden een kans om lokale democratie meer vleugels te geven. GroenLinks wil dat participatie veel meer wordt dan een verplicht element bij herinrichtingen. Amsterdammers hebben goede ideeën voor hun eigen buurt en zouden veel meer inspraak moeten hebben. Daarnaast willen we graag dat bewoners onderwerpen kunnen agenderen voor de vergadering van de stadsdeelcommissie en dat het inspreken in de commissie een vorm van een dialoog krijgt. We willen in navolging van Amsterdam-West de stem van de Wijk invoeren (zie https://stemvanwest.amsterdam.nl/) en willen we buurtbudgetmonitoring en buurtbudgetten mogelijk maken.

Als laatste gaan we ons inzetten voor inspraak en meespraak in het sociale domein. Daar waar het gaat om voorzieningen op het gebied van jeugd, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en armoede gaat het om zaken die mensen heel hard raken. Hier is het extra belangrijk dat we er alles aan doen om te zorgen dat het mensen die aangewezen zijn op deze voorzieningen, zich hier ook over kunnen uitspreken.