Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Met veel mensen in de Pijp en Rivierenbuurt gaat het goed en zij heb en niet veel hulp nodig. Maar er zijn mensen en buurten waar dit niet voor geldt. We zetten in op goed welzijnswerk en jongerenwerk om te zorgen dat mensen mee kunnen (blijven) met het maatschappelijk leven in en buiten de buurt. We willen goede armoedevoorzieningen die daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn.

We vinden het belangrijk dat iedereen met elk geloof, elke afkomst en geaardheid zich thuis voelt in onze buurten, en dat er plek is voor ouderen en mensen met een beperking, in de openbare ruimte, op de woningmarkt en in de voorzieningen.