We zijn direct aan de slag gegaan met het onder de loep nemen van de gecompliceerde wereld van bouwvergunningen en bestemmingsplannen, aangezien er veel overlast is van op- en verbouwingen in de verschillende buurten in Oud-Zuid. Marius heeft een aantal bewoners bezocht en met eigen ogen gezien hoe balkons soms zonlicht en privacy wegnemen in de buurt, en hoe klassieke Amsterdamse binnentuinen worden dichtgebouwd. Vaak gaat dit ten koste van groen en het leefplezier van de buren.

Bouwwoede en overlast

Op een bewonersavond van de stadsdeelcommissie in Huis van de Wijk Lydia werd ook duidelijk dat Amsterdammers veel hinder ondervinden van de bouw. Geluidsoverlast, wateroverlast door verstening, en aan- en doorverkoop door investeerders maken dat mensen het zat zijn. Nieuwe bewoners verblijven korte duur en hebben geen binding met de buurt.

Regelgeving

De regelgeving rondom de bouw is complex. Gelukkig hebben we collega’s als Michiel Pijper (stadsdeelcommissie West) en Nienke van Renssen (gemeenteraad) die hun expertise met ons delen. Een gedeelte van de regels wordt bepaald door de nationale overheid, maar de stad en het stadsdeel hebben ieder ook een bepalende rol. Duidelijk is dat de liberalisering van de vergunningsaanvraagprocedure ertoe heeft geleid dat projectontwikkelaars en investeerders hun kans kunnen grijpen zonder rekening te houden met de omgeving. Voor hen gaat het veelal om optimalisering van de winst door het vergroten van het aantal vierkante meters.

Werken aan oplossingen

Bij een expertmeeting georganiseerd door GroenLinks-wethouder van Doorninck werden vergelijkbare verhalen uit verschillende stadsdelen gedeeld, en werd er gespeculeerd over oplossingen. Ook stadsdelen Oost en West ervaren namelijk problemen op dit gebied. Hiernaast heeft regelmatig contact met initiatiefgroep Bouwwoede Oud-Zuid, bewoners en collega’s in de andere stadsdelen ertoe geleid dat er een advies is uitgebracht op het WABO (de nieuwe omgevingswet) en er een advies ter aanpassing van het A2-beleid is aangenomen in de laatste stadsdeelcommissievergadering. Maar we zijn er nog niet.

Naast de bewonersavonden die maandelijks in de wijk plaatsvinden is er ook nauw contact met buurtcomité Havenstraat en volgt Marius het proces rond de ontwikkelingen in de wijk. Hier gaat de British School of Amsterdam zich vestigen en zijn plannen in ontwikkeling voor nieuwbouw. Dit in combinatie met de herinrichting van de Amstelveenseweg maakt dat de buurt veel verandering staat te wachten. Zaak is dat de buurt goed wordt geïnformeerd en wordt meegenomen in de plannen. Daar zitten we bovenop.

Wordt vervolgd!