Als je de afgelopen tijd wel eens door de Frans Halsbuurt hebt gelopen kan het niet anders zijn dan dat je opgevallen is dat hier iets bijzonders aan de hand is. In deze wijk in de drukke Noord-Pijp is immers geen geparkeerde auto meer te bekennen.

Autoluw
De afgelopen maanden hebben we als stadsdeelbestuur gevolg gegeven aan de begin 2018 in de gemeenteraad aangenomen motie waarin werd opgeroepen, na de openstelling van de Albert Cuypgarage, de Frans Halsbuurt parkeervrij te maken. Op dit moment is dit gerealiseerd met een tijdelijke herinrichting. Tijdelijk, in afwachting van de definitieve herinrichting, die we samen met bewoners gaan ontwerpen.

Er is prima aan te wennen, al die parkeervakken gevuld met aarde en groen. Fietsen die niet meer op de stoep maar in de ruim beschikbare rekken op voormalige autoparkeervakken staan. De rust in de wijk, nu er minder auto’s rondrijden op zoek naar een parkeerplaats. De breedte van de straten, die wel toegenomen lijkt. En als in het voorjaar de door bewoners geplante bloembollen opkomen, zal de Frans Halsbuurt een aardige indruk geven hoe een autoluwe stad er uit kan zien.

 

Definitief ontwerp
Komende maand zal het startsein gegeven worden voor het traject naar een definitief ontwerp. Eerst worden bestuurlijk de kaders, waaraan de herinrichting moet voldoen, vastgesteld, denk daarbij aan bestaande regelgeving over zaken als toegankelijkheid en veiligheid, beschikbare budgetten en een rainproof bestendige inrichting. Door het vooraf vaststellen van de kaders willen we onverwachte verrassingen in het ontwerpproces voorkomen.

Vervolgens gaat de buurt zelf met de ontwerpers van het stadsdeel aan de slag om, binnen de gestelde kaders, tot een breed gedragen ontwerp voor een definitieve nieuwe inrichting van de wijk te komen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle bewoners en ondernemers uit de wijk die willen meedoen, kunnen meedoen. Het proces zal via een interactieve website te volgen zijn, de opzet van het proces wordt op diverse bijeenkomsten met de wijk besproken.

Komende tijd zal ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij dit project, en andere projecten in Zuid, waarbij het uitgangspunt altijd is dat Amsterdammers echte invloed hebben op de keuzes en beslissingen die in ons stadsdeel worden genomen!