Een week geleden schrok ik op van een artikel in het Parool, getiteld: “Meer wonen, maar geen sociale huur” (4 november). Het stuk berichtte over een nieuw te bouwen stuk Zuidas zonder sociale huur, terwijl de stadsdeelcommissie van Zuid, op initiatief van GroenLinks, enkele maanden terug juist expliciet had opgeroepen om wél sociale woningbouw te realiseren in dit gebied. Al snel na publicatie bleek het artikel een vergissing te zijn, en werd de online versie aangepast. Geheel volgens het stedelijk 40-40-20 beleid is het de bedoeling dat hier namelijk juist wel sociale en middeldure huur komt. Dit vormt een belangrijke verandering in beleid ten opzichte van de afgelopen jaren, want sociale huur is tot op heden nauwelijks te vinden op de Zuidas.

In een opiniestuk in het Parool haalt Bas Kok vorige week zaterdag (10 november) de Zuidas terecht aan als een wijk die uit balans is. Het is jarenlang bewust beleid geweest om sociale woningbouw tot een minimum te beperken en zo een volledig gesegregeerde wijk te creëren. De huidige coalitie maakt daarin gelukkig duidelijk andere keuzes. Koks verdere constatering is in mijn ogen echter onjuist. Hij schrijft: “Maar de gemeente zet haar segregerende woonbeleid voort”, terwijl we juist zien dat door dit beleid wijken gemengder worden. Dit gaat misschien niet hard genoeg voor sommigen, maar het is wel degelijk een duidelijke breuk met het beleid van de afgelopen jaren, waarbij de sociale woningvoorraad juist in de dure wijken in hoog tempo kleiner werd.

Waarom betaalbare woningen belangrijk zijn voor de Zuidas (én Buitenveldert)

Naast het feit dat de stad schreeuwt om meer sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen, en dat iedere wijk daar een bijdrage aan moet leveren, mist in het bijzonder de Zuidas levendigheid; dit wordt verergerd door de Boelelaan als fysieke barrière tussen de Zuidas en Buitenveldert, die samen één gebied vormen. Vooral in het weekend is het in deze buurt soms nog stiller dan op de Veluwe. Gezinnen met kinderen in sociale huur en middenhuur zouden zorgen voor leven op straat, en voor vraag naar andere soorten winkels en horeca.

Voor de sociale cohesie in het gebied en de stad zou het bovendien goed zijn als er op de Zuidas een diversere bevolking zou wonen. Een wijk met alleen grootverdieners is misschien leuk voor degenen die er wonen, maar het betekent dat er in andere stadsdelen wijken zijn met 70% sociale huur. Dat zorgt voor gesegregeerde wijken waar mensen van verschillende achtergronden en met andere inkomens elkaar nooit meer tegenkomen. Dat is niet de stad waar GroenLinks voor staat en daarom juichen we de komst van meer betaalbare woningen op de Zuidas toe.

 

Arend van Vuren

Stadsdeelcommissielid GroenLinks Amsterdam Zuid (Buitenveldert/Zuidas)

(Foto bovenaan: Arden)