Vorige week werd bekend  dat de wethouder van plan is om de milieuzone in de gemeente uit te breiden. Het betreft zowel  een uitbreiding van het geografische gebied als een aanscherping van de regels. GroenLinks Zuid pleit al enige tijd voor deze voorgenomen uitbreiding, en is daarom van plan positief te adviseren.  

Harmonisatie van de milieuzones geeft automobilisten duidelijkheid, en verkleint de lappendeken binnen de ring A10. Bovendien helpt de milieuzone bij het verjongen van het wagenpark in de stad.

Voor omwonenden van de RAI is de milieuzone zeker goed nieuws. Pal naast de RAI liggen wijken waarin Amsterdammers wonen, recreëren, en naar school gaan. Wij vinden het onbestaanbaar dat de RAI eerder buiten de milieuzone is gehouden, waardoor buurtbewoners te maken hebben met uitstoot die schadelijk is voor hun gezondheid vanwege fijnstof, zwaveldioxide en stikstofoxiden . 

Het afgelopen jaar heeft GroenLinks Amsterdam Zuid de raadsleden en het stadsdeelbestuur meerdere keren opgeroepen om de RAI binnen de milieuzone te brengen. Wij zijn verheugd dat de wethouder nu in overleg met de bestuurders van de stadsdelen tot een voorgenomen uitbreiding van de milieuzone is gekomen.