GroenLinks Amsterdam Zuid heeft het afgelopen jaar op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de overlast die de RAI veroorzaakt rondom het beursterrein. Omwonenden hebben veel last van af- en aanrijdende taxi’s en vrachtverkeer, en hebben de gemeente keer op keer gevraagd om maatregelen te nemen. De problemen zijn hardnekkig, maar oplossingen zijn er gelukkig genoeg.

De afgelopen jaren is de RAI sterk geïnternationaliseerd. Grote internationale beurzen als de International Broadcast Convention (IBC), kiezen voor de RAI vanwege de goede bereikbaarheid en de nabijgelegen hotels. Ook dancefeesten als Kingsland en Valhalla strijken er graag neer. En niet alleen het aantal bezoekers is toegenomen; er zijn nieuwe gebouwen geopend, en een parkeergarage. In 2020 opent ‘nhow Amsterdam RAI’ haar deuren, een 25-verdiepingen tellend hotel met 650 kamers.

De RAI levert onze stad veel op: het congrescentrum creëert economische waarde en werkgelegenheid. Reden genoeg dus voor de gemeente om het centrum binnen haar stadsgrenzen te houden. Maar het zal geen verbazing wekken dat omwonenden met deze ontwikkelingen steeds vaker in de knel komen. Want bij al die stromen bezoekers horen ook taxi’s, vrachtwagens, foutparkeerders, zwerfvuil, verkeersopstoppingen en decibellen. En hoewel elke buur van de RAI zich realiseert dat een congrescentrum overlast met zich meebrengt, hebben steeds meer omwonenden het gevoel dat ze óp het beursterrein wonen, in plaats van ernáást.

Drie maatregelen
Het afgelopen jaar heeft GroenLinks in Zuid meerdere keren opgeroepen om de situatie voor omwonenden te verbeteren. We hebben het bestuur en raadsleden daarbij gevraagd om in ieder geval drie maatregelen in te voeren:

  1. De eerste is het verbeteren van de verkeerssituatie van de Wielingenstraat. Deze straat, aan de Noordzijde van de RAI, heeft veel te leiden onder aan- en afrijdend vrachtverkeer. Tussen al deze verkeersdrukte door fietsen er nog steeds kinderen naar school, en proberen bewoners hun wijk uit te rijden. De afgelopen maanden zijn door het stadsdeel eerste stappen gezet om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door wegmarkeringen aan te passen. Het creëren van een vrijliggend fietspad aan de Noordzijde zou voor GroenLinks een logische volgende stap zijn.
  2. Hiernaast kan het aantal vrachtbewegingen drastisch omlaag worden gebracht door meer vrachtwagens aan de Zuidzijde van de RAI, langs de A10, te laten laden en lossen. Wij hebben er daarom op aangedrongen om de RAI te vragen hier maatregelen voor de nemen.
  3. Een derde, voor de hand liggende maatregel is het van toepassing verklaren van de Milieuzone voor de RAI. Op dit moment loopt de grens van de Milieuzone om de RAI heen. Onbegrijpelijk, als je je realiseert dat direct naast de RAI Amsterdammers wonen en leven. Alsof buren van de RAI minder recht hebben op schone lucht, dan bewoners van, pak ‘m beet, De Pijp.

De noodzaak van maatregelen lijkt bij de gemeente schoorvoetend duidelijk te worden. Daar helpt een actieve groep bewoners bij, die zich goed inlezen en geen gelegenheid onbenut laten om voor de leefbaarheid hun buurt te pleiten. En waar het kan steunt GroenLinks Amsterdam deze bewoners. Net zo lang tot de RAI zich niet alleen congrescentrum mag noemen, maar ook een ‘goede buur’ van haar omwonenden.