Vorige zomer is de Stem van Zuid gelanceerd, een website waarop bewoners ideeën voor hun buurt kunnen delen. De website is nu 6 maanden ‘live’ en heeft al veel enthousiaste bewoners getrokken en vruchtbare plannen opgeleverd. Tijd voor een update van de besproken plannen.

 

Hoe werkt het?
De Stem van Zuid is een online platform waarmee bewoners direct invloed kunnen uitoefenen op de agenda van het dagelijks bestuur kunnen zetten. Nadat een idee op het platform is geplaatst kunnen bewoners online meediscussiëren over het plan, en hun stem uitbrengen op ideeën waar ze enthousiast over zijn.
 
Welke plannen zijn besproken?
Het eerste plan dat het benodigde minimale aantal van 100 stemmen haalde was het idee om ondergrondse wormencontainers te plaatsen in de Pijp. De indiener van het plan, Peter Jan Brouwer, heeft zijn plan met een mooie en aanstekelijk presentatie toegelicht in de stadsdeelcommissie. Na een unaniem positieve stemming is het bestuur geadviseerd om het plan uit te voeren. GroenLinks bestuurder Rocco Piers heeft aangegeven de wormencontainers mee te nemen in de herinrichtingsplannen voor de Frans Halsbuurt.

Ook een plan om winkelpuien in hun oude glorie te herstellen vond positieve weerklank in de stadsdeelcommissie. Stadsdeel Zuid heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld voor winkeliers die hun historische puien weer zichtbaar willen laten maken of laten restaureren.
Het derde plan dat in de vergadering van de stadsdeelcommissie is besproken heeft de stemming niet gehaald. Bewoners vroegen het stadsdeel van de Stem van Zuid om een losloopbeleid voor honden te voeren op het Museumplein. Hoewel de fracties van GroenLinks en de VVD sympathie hadden voor dit idee, hadden de andere fracties bezwaren. Na een nuttige discussie, waarin begrip werd getoond voor de argumenten van de bewoners, is er met een nipte meerderheid negatief gestemd op het plan.
 
Doe mee!
De eerste maanden van de Stem van Zuid laten zien dat ons stadsdeel vol zit met bewoners met goede ideeën. En dat die ideeën, óók als ze niet op de agenda komen van het bestuur, voor een vruchtbare en nuttige discussie zorgen in de vergadering van stadsdeelcommisie. Loop jij rond met een idee voor je buurt? Vraag er dan aandacht voor op de Stem van Zuid. Het idee dat met meeste stemmen (minimaal 100) in een stemperiode wordt besproken door de stadsdeelcommisie. Meer informatie of meedoen? Ga naar stemvanzuid.amsterdam.nl.