Een nieuw rapport van de gemeente laat zien dat het probleem van luchtvervuiling groter is dan eerder werd gedacht, vooral in de stadsdelen West, Zuid en Centrum. We roepen wethouder Dijksma derhalve op om haast te maken met maatregelen voor ons Stadsdeel.

 

Recentelijk publiceerde de gemeente de Monitoringsronde Luchtkwaliteit 2018. Door een aangepaste rekenmethode krijgen we daaruit een beter beeld van het probleem van luchtvervuiling in de verschillende gebieden in de stad; zo blijkt onder meer dat de wettelijke norm voor stikstofdioxide nog steeds op meerdere plekken wordt overschreden. En dat is niet voor het eerst, want keer op keer blijkt uit metingen dat het beeld somberder is dan gedacht.

 

Zuid verdient aandacht
In het coalitieakkoord is veel aandacht uitgegaan naar maatregelen voor  het Centrum, waar de hoogste parkeertarieven gelden en de grachtengordel parkeervrij wordt gemaakt. Maar de verkeersdrukte neemt in Zuid ondertussen sterk toe, wat toe te schrijven is aan de vele publiekstrekkers in het Stadsdeel: hier liggen de grote musea, de RAI telt jaarlijks 1,6 miljoen bezoekers en De Pijp is met plekken als de Albert Cuyp enorm populair. Zuid kent daarnaast het grootste aantal scholen van de stad, waardoor het stadsdeel elke dag door ruim 9000 middelbare scholieren wordt doorkruist. Daarbovenop komt de forse uitbreiding van de Zuidas die in de komende jaren plaats moet gaan vinden. Maatregelen voor de verkeersdrukte in  Zuid zijn er echter nog nauwelijks.

 

Ingeklemd tussen knelpunten
Het onderzoek van de gemeente laat zien dat er op de grenzen van Zuid belangrijke knelpunten liggen. Op de Stadhouderskade en de Amsteldijk worden de normen voor luchtkwaliteit ruimschoots overschreden door de verkeersdrukte, terwijl we al te lang wachten op de veelbesproken ‘knip’ in  de Van Woustraat. Ondertussen wordt het aantal rijbanen op de ring A10-Zuid uitgebreid, inclusief toegangswegen tot de stad, wat betekent dat de verkeersintensiteit aan deze kant van Zuid nog meer zal toenemen. Binnenkort ligt Zuid ingeklemd tussen verkeersknelpunten en komt de luchtkwaliteit nog verder in het geding.
 

We roepen wethouder Dijksma derhalve op om – in lijn met Programma Autoluw - haast te maken met het uitrollen van een ambitieus plan om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en daarbij verder te kijken dan de grenzen van stadsdeel Centrum. Stadsdeel Zuid verdient aandacht, en de metingen gepresenteerd in Monitoringsronde Luchtkwaliteit 2018 laten zien dat die aandacht er met spoed moet komen.