Daarom zijn wij aan de slag gegaan met armoedebestrijding in ons stadsdeel en hebben wij het initiatief genomen tot het schrijven van twee moties in het kader van menstruatie-armoede en sport- en spelmateriaal voor de jeugd. 

Ons stadsdeel vervult een belangrijke rol in de stad, de meeste scholieren van Amsterdam krijgen les op één van onze middelbare scholen. Met onze motie verzoeken wij het Dagelijks Bestuur om gratis menstruatieproducten te verstrekken op alle VO scholen en overheidsgebouwen in Zuid. 

Het idee van onze tweede motie is ontstaan tijdens één van onze huis-aan-huis-dagen in Zuid. Op een klaarlichte dag in de marathonbuurt viel het op dat maar weinigen kinderen gebruik maakten van het basketbalveldje. Een buurtbewoner gaf aan dat de mensen uit de buurt simpelweg geen geld hebben voor een basketbal, laat staan een skateboard. “Hoe mooi zou het zijn als we, net zoals de boekenkasten op straat, een plek hebben waar jongeren gratis ballen en ander speelgoed kunnen lenen”, zei de buurtbewoner. Een motie voor uitleenbalies bij de diverse parken, sportvelden en speeltuinen is een feit. Daarom verzoeken wij het bestuur de mogelijkheden te onderzoeken. 

Met veel trots kunnen wij mededelen dat beide moties unaniem zijn aangenomen. Wij houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen de komende tijd nog veel meer gedaan te krijgen in het kader van armoedebestrijding.