Groene politiek kan niet zonder linkse politiek

Waar Sam zich voor in gaat zetten

Met de inbreng en steun van (jonge) bewoners wil ik me inzetten voor een inclusief, groen, veilig en rechtvaardig stadsdeel Zuid. De afgelopen jaren is er in ons stadsdeel op allerlei fronten vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van vergroening, bewonersparticipatie en inrichting van de openbare ruimte. Op veel punten is er echter nog het nodige te bereiken: verkeersveiligheid, sociale cohesie in de wijken, jongerenparticipatie, de woningmarkt. De komende jaren wil ik samen met bewoners en diverse organisaties nog meer vooruitgang boeken op deze thema’s.

GroenLinks past bij Sam

GroenLinks past bij mij omdat ik vind dat groene politiek niet kan zonder linkse politiek en andersom. Het bestrijden van ongelijkheid, het realiseren van vergroening en brede inclusiviteit staan bij mij hoog in het vaandel. Daarnaast is GroenLinks een partij die vasthoudt aan haar principes maar ook bereid is compromissen te sluiten om haar idealen te verwezenlijken. Deze combinatie van idealisme en realisme zorgt ervoor dat GroenLinks in Amsterdam de voortrekker is van groen en links beleid.

Wat Sam verder doet

Ik ben 24 jaar oud en bijna afgestudeerd als jurist en historicus. Ik zit nu bijna twee jaar in de Stadsdeelcommissie Zuid. Daarnaast ben ik voorzitter van de Strafrechtswinkel Amsterdam, een stichting die mensen zonder advocaat bijstaat in juridische geschillen. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Zuid. Opgegroeid in de Pijp, geschoold in Oud-Zuid en ik heb tien jaar gevoetbald bij sportclub Buitenveldert. Ik heb hierdoor veel affiniteit met het stadsdeel, waarvoor ik mij graag namens GroenLinks de komende vier jaar wil inzetten.

Geboren en getogen in Amsterdam Zuid