Met de inbreng en steun van (jonge) bewoners ga ik de komende jaren de leefbaarheid, de veiligheid en de inclusiviteit van stadsdeel Zuid verbeteren.

Naast mijn studies geschiedenis en rechten aan de Universiteit van Amsterdam, zet ik mij graag in voor stadsdeel Zuid, in het bijzonder De Pijp/Rivierenbuurt, waar ik geboren en getogen ben. De stad groeit en is populair, maar ik ben mij ook bewuster geworden van de gevolgen die vele bewoners van het stadsdeel hiervan dagelijks ervaren, zoals de groeiende ongelijkheid, de slinkende kansen op de woningmarkt, de verkeersoverlast, het overtoerisme en de aanslag op de groene gebieden. In de loop der jaren merkte ik hoeveel er in korte tijd kan veranderen maar ook hoe bewoners hier via de lokale politiek invloed op kunnen uitoefenen. Mede hierom besloot ik actief te worden voor GroenLinks, de partij die deze problemen aanpakt.

"Participatie van jongeren is voor mij extra belangrijk."

Als lid van de stadsdeelcommissie ga ik me inzetten om bewoners en organisaties meer mee te laten denken en doen bij de lokale politiek, bijvoorbeeld via het onlineplatform De Stem van Zuid, waar bewoners en maatschappelijke organisaties voorstellen voor hun buurt kunnen indienen. Participatie van jongeren is voor mij extra belangrijk. Er wonen veel werkende jongeren en studenten in het stadsdeel, die meestal (nog) niet politiek actief zijn. Zij worden het minst betrokken bij de besluitvorming, terwijl zij veel goede ideeën, plannen en initiatieven hebben voor de stad. Met de inbreng en steun van (jonge) bewoners ga ik de komende jaren de leefbaarheid, de veiligheid en de inclusiviteit van stadsdeel Zuid verbeteren.

De fractie heeft geen portefeuilles, maar richt zich vooral op verschillende gebieden van Zuid. Voor Sam zijn dit::

  • De Pijp/Rivierenbuurt
  • De Rai