Afgelopen week werd bekend dat stadsdeel Zuid afziet van plaatsing van het kunstwerk Westlandwells, dat in de Theophile de Bockstrook geplaatst zou worden. De afgelopen maanden werd duidelijk dat tegen de plaatsing van dit kunstwerk op deze locatie veel weerstand onder de omwonenden bestond. Om die reden hebben de fracties van het CDA en GroenLinks uit de bestuurscommissie Zuid een gezamenlijk initiatiefvoorstel ingediend om de plaatsing te heroverwegen. Dit voorstel zou begin mei in de bestuurscommissie besproken worden. Inmiddels heeft stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel bekend gemaakt dat stadsdeel Zuid afziet van plaatsing. De fractie van GroenLinks Zuid is blij met deze beslissing en sluit zich aan bij de overwegingen van de stadsdeelbestuur.