In Buitenveldert zijn in maart negen vergunningen verleend voor het splitsen van woningen tot zelfstandige woonruimten. Daarnaast zijn er vijf vergunningen verleend voor het omvormen van woningen tot onzelfstandige woonruimten, ofwel een gezinswoning wordt omgezet in drie of vier kamers voor huurders. Het lijken geen grote aantallen, maar maart is een vrij normale maand en dat betekent dat de huizen in Buitenveldert langzaamaan steeds vaker bewoond worden door meerdere losse huishoudens. Buurtgenoten maken zich daar terecht zorgen over, zoals recent de bewoners van de Marquette.

Tot tweemaal toe zijn de afgelopen jaren de regels voor het opsplitsen en verkameren van woningen aangescherpt in Amsterdam. Allemaal om de toename van verkamering en splitsing van woningen te remmen en de stad leefbaar te houden. Het opkopen en verhuren van woningen is iets wat vooral voor grote en kleinere vastgoedbezitters een lucratieve bezigheid blijkt. Enerzijds dient het splitsen van woningen ook een doel, alleenstaanden, studenten en starters zoeken immers ook naarstig naar woonruimte in de stad. Anderzijds zijn er hele terechte zorgen over de leefbaarheid van buurten en het afbrokkelen van sociale cohesie. Iets wat sommige buurten van Buitenveldert sowieso al zorgelijk is. Gezinnen zouden wat dat betreft een goede toevoeging kunnen zijn in Buitenveldert. En we zien dat juist gezinnen in de stad in de knel komen en geen betaalbare woning meer kunnen vinden. Daarnaast zorgt het massaal opkopen van woningen door beleggers om ze vervolgens te verhuren ervoor dat je als gezin al helemaal geen kans meer maakt om een huis te kopen. In 2020 is volgens de NOS maar liefst 35% van de huizen verkocht aan investeerders[1]. Deze praktijken maken de woningmarkt tot een waar slagveld voor middeninkomens al lijkt dat besef bij de regeringspartijen in Den Haag nog niet helemaal ingedaald.

De regels zijn al fiks strenger

Zoals gezegd zijn de regels in Amsterdam al aangescherpt, zo moeten verhuurders van kamers daarvoor tegenwoordig een vergunning hebben, de eisen voor geluidsisolatie zijn aangescherpt en er is een minimum woonoppervlakte per nieuwgevormde woning vastgelegd. De belangrijkste maatregel is misschien wel dat er per buurt een maximaal aantal vergunningen beschikbaar is voor ‘verkamerde woningen’. In 12 buurten in Amsterdam is dat maximum bereikt (meetmoment oktober 2020). Dat is een belangrijk instrument om de verkameringswoede een halt toe te roepen. In Buitenveldert waren afgelopen oktober al 200 vergunningen afgegeven, maar het aantal beschikbare wijkquotumplekken is in Buitenveldert maar liefst 490! Er kunnen dus nog 290 nieuwe woningen omgevormd worden tot verkamerde woningen. Voor het splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woningen (en dus met een eigen adres) bestaat vooralsnog geen maximum.

Maar er is meer nodig

De stadsdeelcommissie van GroenLinks in Zuid heeft inmiddels vragen gesteld over de enorme hoeveelheid nog beschikbare vergunningen in Buitenveldert. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om bij vergunningsaanvragen voortaan te controleren of ook de VVE akkoord is met de splitsing van de woning of het verhuren in delen van een woning. Dat mag vaak volgens de splitsingsakte van de VVE niet, maar dat betekent dat je als VVE zelf een juridische procedure moet starten om het ook daadwerkelijk tegen te houden. Het zou veel handiger zijn om dit te controleren voordat de gemeente de vergunning verleent.

Kan de verkamering een halt toe worden geroepen?

In Nieuw-West is na een hoop protest door bewoners het aantal beschikbare vergunningen afhankelijk gemaakt van de leefbaarheid van de buurt. Laat dus ook vooral van u horen als het in een straat of gebouw veelvuldig voorkomt dat woningen gesplitst worden, bijvoorbeeld tijdens een (voorlopig nog digitale) vergadering van de stadsdeelcommissie. Deel waar wat u betreft de leefbaarheid onder druk staat, want alleen samen maken we het probleem zichtbaar en kunnen we er iets aan veranderen.

 

Arend van Vuren
Stadsdeelcommissielid voor Buitenveldert/Zuidas namens GroenLinks

 

[1] https://nos.nl/artikel/2372394-investeerders-kochten-afgelopen-jaar-meeste-woningen-ooit