Uit de beantwoording van vragen van GroenLinks Zuid aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, is gebleken dat de uitkomsten van een kentekenonderzoek en een onderzoek naar een mogelijke knip in de Van Woustraat door het dagelijks bestuur genegeerd zullen worden, bij het opstellen van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Van Woustraat. Deze onderzoeken worden (of zijn) uitgevoerd door wethouder Litjens in opdracht van de gemeenteraad. De uitkomsten zijn nog niet bekend gemaakt, maar de verwachting is dat dit spoedig zal gebeuren. 

Omdat er nog steeds onduidelijkheid was over de status van voornoemde onderzoeken, heeft de fractie van GroenLinks Zuid hierover in de vergadering van het algemeen bestuur van Zuid van april  jl. vragen gesteld. Namens het dagelijks bestuur (gevormd door de VVD, D66 en de PvdA) gaf de portefeuillehouder duidelijk aan niet van plan te zijn de uitkomsten van deze onderzoeken mee te nemen bij de uitwerking van het defintieve ontwerp voor de Van Woustraat. Dit met het argument dat besluitvorming al heeft plaatsgevonden. 

Ondertussen vroeg het dagelijks bestuur onlangs nog wel in een brief wethouder Litjens een besluit te nemen waar de te verplaatsen tramhalte in het noordelijk deel van de Van Woustraat gesitueerd moet worden. Een keuze waar stadsdeel kennelijk zelf niet uitkomt, gezien het feit dat een notitie werd bijgevoegd waarin diverse opties worden besproken. GroenLinks vindt het jammer dat, na al die jaren uitstel en vertraging, aan de ene kant het ontwerp nog steeds niet klaar blijkt te zijn, maar aan de andere kant de resultaten van onderzoeken, uitgevoerd door het college in opdracht van een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad, bij voorbaat terzijde worden gelegd door het dagelijks bestuur van Zuid.

Uit de beantwoording van andere vragen van GroenLinks bleek ook dat het effect van het inrichten van zogeheten dubbeltjesparkeerplaatsen op de koppen voor de zijstraten voor het verkeer in de zijstraten niet is onderzocht. Het defintieve ontwerp (DO), dat waarschijnlijk flinke afwijkingen van het eerder vastgestelde voorlopig ontwerp (VO) zal vertonen, zal ook niet meer in de bestuurscommissie besproken worden, maar door het db worden vastgesteld.

GroenLinks zou graag meer ambitie zien om nu eindelijk tot een echt toekomstbestendige en veilige inrichting van de Van Woustraat te komen, waarbij ook de nieuwe onderzoeken worden betrokken. Na al die jaren plannen maken en vertraging hebben bewoners en gebruikers daar, naar onze mening, recht op.

Rocco Piers

fractievoorzitter GroenLinks Zuid