De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van alle bewoners en ondernemers in het stadsdeel, de leden van de stadsdeelcommissie worden dus ook gekozen door de bewoners. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de dagelijks bestuurders van het stadsdeel en zorgt er op die manier voor dat het dagelijks bestuur precies op de hoogte is van wat er speelt in de buurt.

Sam is sinds februari 2020 onderdeel van de stadsdeelcommissie en zit daarnaast in de afrondende fase van zijn masters geschiedenis en rechten. Hij is ook voorzitter van de Strafrechtswinkel Amsterdam - druk bezet dus. Toch is hij zeer gedreven om verder te gaan bij GroenLinks. Waarom hij voor GroenLinks kiest? ,,Dit is dé partij die realistisch is, want ondanks dat we niet in een links-progressief land leven, houdt zij vast aan bepaalde principes die belangrijk zijn, zoals de verzorgingsstaat. Een partij die niet alleen naar gelijke kansen streeft, maar ook naar gelijke uitkomsten.” Hij heeft niet alleen hart voor de partij, maar ook voor de stad en zijn buurt. ,,Ik vind het leuk om met de stad bezig te zijn. Omdat ik hier geboren en getogen ben weet ik vanuit mijn jeugd hoe het vroeger was en hoe dat verbeterd kan worden.” Sam geniet ook van het politieke aspect. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen er een hekel aan hebben om uren met leden van andere partijen te bellen over specifieke dingetjes, maar dat sparren vind ik leuk.”

Het is duidelijk waarover Sam wil sparren: de woningmarkt staat voorop. ,,Wij kunnen daar op het niveau van het stadsdeel niet zoveel concreets doen, maar ik denk dat het belangrijk is dat we daarover wel ons geluid laten horen, bijvoorbeeld in adviezen over de huisvestingsverordening. Een sterke stem is dus belangrijk.” Een manier om dit aan te pakken is om de verkamering tegen te gaan, daar kunnen ook duidelijke adviezen over geschreven worden, aldus Sam. Ook andere thema’s spelen op stadsdeelniveau een grote rol: verkeersveiligheid, groenbeheer en het sociaal domein. Dit zijn thema’s voor de toekomst, maar ook thema’s waar de stadsdeelcommissie zich al langer mee bezig houdt. ,,Bijvoorbeeld de openbare ruimte, door te adviseren over de toegankelijkheid en veiligheid van speeltuinen.” Hier komt de specifieke kennis van de buurt goed van pas.

Als jongste lid van de stadsdeelcommissie wil Sam ook de jongerenparticipatie vergroten. ,,Amsterdam is een jonge stad en het is dan ook niet meer dan eerlijk dat de volksvertegenwoordiging wat jonger is.” Door de coronacrisis was het afgelopen tijd wat lastiger om jongeren actief te betrekken, maar bij Sam is de wil er, en bij voorkeur betrekt hij ook jongeren buiten zijn eigen netwerk. ,,Het lijkt me leuk om bij sportclubs iets te organiseren, dat is een perfecte mix van iedereen en zo tref je ook mensen die niet per se met politiek bezig zijn.”

De landelijke verkiezingen waren  geen groot succes voor GroenLinks. Toch is Sam Altena niet somber gestemd. ,,We zitten weer in de lift en GroenLinks is altijd afhankelijk van een sterke straatcampagne en we hebben enorm veel vrijwilligers. Normaal kan daar goed gebruik van gemaakt worden, maar door corona was dat moeilijker. Voor de aankomende verkiezingen is het belangrijk dat we daar weer gebruik van kunnen maken.”

Mocht je je in willen zetten voor een sterk GroenLinks in de gemeenteraad en in Zuid, meld je dan aan als vrijwilliger en help om de stad een stukje groener en socialer te maken.