Op 10 mei jl. besprak de bestuurscommissie Zuid het initiatiefvoorstel 'Leefstraten', ingediend door de fracties van GroenLinks en het CDA. Het werd duidelijk dat het idee om te experimenteren met leefstraten in Zuid brede steun kreeg binnen de bestuurscommissie. Het door GroenLinks opgestelde initiatiefvoorstel bleek in de huidige vorm geen politieke meerderheid krijgen en zal om die reden ook niet in de bestuurscommissie in stemming gebracht worden. Dit betekent echter niet dat er in Zuid geen experimenten met leefstraten zouden kunnen plaatsvinden, bewoners kunnen nog steeds straten voordragen voor een experiment. De fractie van GroenLinks begeleidt bewoners die het initiatief willen nemen in hun straat een experiment te starten graag bij de aanvraag. Wij zijn bereikbaar op fractie@groenlinks-zuid.nl.

Veel inwoners van Zuid hebben geen eigen buitenruimte of tuin. Met dit initiatiefvoorstel willen de indieners op creatieve wijze bewoners gedurende een aantal weken in de zomer de kans geven de openbare ruimte in hun straat op eigen wijze in te vullen.
Een proef in Gent met de zogenaamde 'Leefstraten', waarbij gedurende een maand van het jaar (delen van) straten autovrij worden gemaakt, heeft via de media veel aandacht gekregen. In deze proef werd de vrijgekomen ruimte gebruikt door bewoners en voorbijgangers voor diverse activiteiten. Ondanks aanvankelijke scepsis onder sommige bewoners wordt deze proef als een daverend succes gezien.
GroenLinks en het CDA stellen voor in de zomer van 2016 in een drietal straten in Zuid te experimenteren met dergelijke Leefstraten. Het initiatief ligt bij bewoners, het stadsdeel zorgt voor de ondersteuning.

In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de motie Shahsavari-Jansen/Ernsting (507) over 'Pilot Leefstraten' aangenomen, die oproept om straten een maand in de zomer autovrij te maken, zodat daar andere activiteiten kunnen plaatsvinden. In deze straten kan gespeeld worden, gewandeld, gelezen, geberbecued, gesport enz. enz.
Het College van B&W heeft het voorstel voor pilots Leefstraten positief ontvangen en daarbij aangegeven dat de bestuurscommissies bij de invulling hiervan leidend zijn. Ook wordt gesteld dat het intiatief bij bewoners zou moeten liggen.
De indieners stellen voor te kiezen voor de vakantieperiode, wanneer de parkeerdruk lager is doordat veel bewoners dan op vakantie zijn. Bewoners worden uitgenodigd gezamenlijk straten voor te dragen voor deze pilot en met voorstellen voor de invulling te komen. Uit de aanmeldingen wordt vervolgens maximaal een drietal straten geselecteerd.

Het initietiefvoorstel zal op 10 mei in de bestuurscommissie besproken worden en op 25 mei in stemming worden gebracht. Indien het wordt aangenomen zal de aanmeldingsprocedure op korte termijn worden opengesteld. Geïntereseerden kunnen zich echter nu al aanmelden bij de fractie van GroenLinks op fractie@groenlinks-zuid.nl.

Rocco Piers
fractievoorzitter GroenLinks Zuid