Ook in Zuid zijn nu de fietsen van het commerciële fietsverhuurbedrijf Donkey Republic in de openbare ruimte en in openbare fietsenrekken gesignaleerd. Dit bedrijf verhuurt deze fietsen middels een app, en richt zich met name op toeristen. In stadsdeel West heeft het dagelijks bestuur al aangekondigd dat ze dit commercieel gebruik van de openbare ruimte niet zal toestaan, Donkey Republic is gesommeerd de fietsen weg te halen. De fractie van GroenLinks Zuid roept het stadsdeelbestuur van Zuid ook op tot actie en heeft vandaag de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid:

1 – Heeft het stadsdeel contact gehad met het betreffende bedrijf over de plaatsing van deze fietsen?

2 – Zo ja, heeft dit bedrijf een vergunning of toestemming gekregen voor deze activiteiten?

3 – Is het toegestaan om op deze wijze commercieel gebruik te maken van de openbare ruimte en/of openbare fietsrekken?

4 – Vindt het dagelijks bestuur het gewenst dat op deze wijze de schaarse openbare ruimte en overbelaste fietsenrekken gebruikt worden door een commercieel bedrijf?

5 – Is het dagelijks bestuur van plan actie te ondernemen tegen het betreffende bedrijf, teneinde de fietsen te laten verwijderen? Zo ja welke, en op welke termijn?

6 – Ziet het dagelijks bestuur mogelijkheden in de toekomst te voorkomen dat ook andere bedrijven op dergelijke wijze commerciële activiteiten in de openbare ruimte in Zuid zullen ontplooien?

7 – Heeft het dagelijks bestuur al contact gehad met andere stadsdelen over deze kwestie?

Namens de fractie GroenLinks Zuid
Rocco Piers (fractievoorzitter)