Op de termijnagenda van de commissie LO&E van de bestuurscommissie Zuid staat voor het derde kwartaal van 2016 de bespreking van het VO ‘Ring Oud Zuid fase 5 tussen Dusartstraat en Sarphatipark’, oftewel de Ceintuurbaan tussen de Dusartstraat en het Sarphatipark. GroenLinks wil graag weten op welke wijze bewoners en ondernemers bij deze herinrichting zijn, en worden betrokken, en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het stadsdeelbestuur.

Gezien de tijdsplanning van voornoemde herinrichting heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

1 – Klopt het dat op dit moment aan het Voorlopig Ontwerp voor deze herinrichting wordt gewerkt?

2 - Valt het participatietraject bij deze herinrichting onder de verantwoordelijkheid van Stadsdeel Zuid?

3 - Op welke wijze en momenten zijn omwonenden en ondernemers tot dusverre betrokken bij voornoemde herinrichtingsplannen?

4 – Op welke wijze en momenten zullen omwonenden en ondernemers nog bij voornoemde herinrichtingsplannen worden betrokken? 

Namens GroenLinks Zuid
Rocco Piers (fractievoorzitter)