Vandaag wordt in de raadscommissie het voorstel van het college om een parkeergarage onder het Willibrordusplein te bouwen besproken. Wat GroenLinks Amsterdam Zuid betreft komt deze garage er niet. De belangrijkste redenen om niet akkoord te gaan met de bouw van deze garage hebben we op een rijtje gezet.

  • De locatie is slecht gekozen, middenin één van de drukste buurten van de Pijp, met onveilige aanrijroutes via de smalle omliggende straatjes.
  • In en om de Pijp is veel leegstand in de bestaande garages. Uit metingen blijkt dat de garage bij het Marie-Heinekenplein slechts voor de helft gebruikt wordt. De garage onder het Museumplein staat bijna continu leeg. Binnenkort komen daar nog de Albert Cuypgarage en Asschergarage bij met honderden nieuwe plaatsen.
  • Er is nauwelijks nog een wachtlijst voor parkeervergunningen in de Pijp, autobezit en autogebruik neemt af. Gecombineerd met de voorgaande punten is het de vraag hoe zinnig een nieuwe garage op deze locatie is, en dat terwijl een garage een levensduur van minimaal 40 jaar heeft.

Maar bovenal zijn naar mening van GroenLinks bewoners door de gemeente nauwelijks betrokken bij de plannen voor deze garage. De participatie bleef beperkt tot een paar bijeenkomsten – voordat er überhaupt behoorlijk onderzoek was gedaan naar de eventuele bouw van een garage - waar omwonenden suggesties mochten spuien over de volstrekt onnodige herinrichting van het zo succesvolle Willibrordusplein.

Vervolgens werd een suggestieve en amateuristische opgezette enquête uitgezet. Een volstrekt ontoereikende en achterhaalde vorm van bewonersparticipatie.

Wat GroenLinks Zuid betreft maakt de gemeenteraad een gedegen en inhoudelijke afweging en wordt het plan om een garage onder het Willibrordusplein te bouwen door de gemeenteraad van tafel geveegd.

Rocco Piers
fractievoorzitter GroenLinks Zuid