Veel bewoners in Zuid hebben weinig tot geen eigen buitenruimte of tuin. De fracties van GroenLinks en het CDA in Zuid willen daarom deze zomer in Zuid starten met een experiment met zogeheten Leefstraten. In dit experiment krijgen bewoners de kans gedurende een maand in de zomer op creatieve wijze de openbare ruimte in hun straat op eigen wijze in te vullen. De betreffende straten worden (deels) autovrij gemaakt, zodat er kan gespeeld, gewandeld, gelezen, gebarbecued, gesport enz. enz. 

Een proef in Gent met de zogenaamde 'Leefstraten', heeft via de media veel aandacht gekregen. Deze proef wordt, ondanks aanvankelijke scepsis onder sommige bewoners, als een daverend succes gezien. In de gemeenteraad werd een voorstel van GroenLinks en het CDA over de invoering van Leefstraten al aangenomen, de fracties van GroenLinks en het CDA in Zuid sluiten hierop aan door in Zuid op zoek te gaan naar straten waar in 2016 concrete experimenten kunnen plaatsvinden.

 

 

Wil je meer weten of je straat aanmelden? Stuur een mail naar fractie@groenlinks-zuid.nl.

Het volledige initiatiefvoorstel kan je downloaden via de link op deze pagina.