Op steeds meer plekken in de stad worden stukjes groen onderhouden door enthousiaste buurtbewoners. Kleine tuintjes rondom bomen in de Vechtstraat bijvoorbeeld en een ‘eetbare siertuin’ op het Smaragdplein aangelegd en onderhouden door buurtbewoners. Dit buurtgroen heeft als voordeel dat het beter wordt onderhouden, er meer groen in de stad komt wat goed is voor de biodiversiteit en voor het opvangen van water tijdens plensbuien én als bonus brengt het de buurt samen. Maar hoe pak je dat aan, hoe helpen organisaties zoals Natuur & Milieuteam Zuid (NMT Zuid) en Groene Buurten en wat kan de gemeente doen om deze initiatieven makkelijker te maken? Dat was het onderwerp van gesprek tijdens onze open fractie op 28 april.

Ervaringen van bewoners

Bewoners die dit soort initiatieven hebben opgezet hebben hun ervaringen met ons en andere geïnteresseerden gedeeld. Organisaties als NMT Zuid en Groene Buurten vormden daarbij vaak een onmisbare schakel. NMT Zuid vertelde dat zij kunnen helpen met het maken van plannen, het begeleiden van een subsidieaanvraag en het verkrijgen van support van de buurt. Dat laatste bleek bij alle projecten een belangrijke stap. Want verandering roept in de buurt altijd wat weerstand op. Het vroegtijdig betrekken van je buren en er een gezamenlijk plan van maken kan enorm helpen om dat weg te nemen. Zo werd een bewoner aan het Smaragdplein die in eerste instantie sceptisch was, een enthousiasteling van de ‘eetbare tuin’.

Wat kan er beter? 

De belangrijkste vraag van de avond was: wat kan er nog beter? Grofweg hoorden we vier onderwerpen:

1. De Zuidas moet groener

Een no-brainer eigenlijk. Alle hoge glimmende torens zijn leuk, maar er moet ook geleefd worden en daarbij helpt groen enorm. De boompjes zijn nog klein en er is weinig plek die nog géén bestemming heeft en waar dus een groen initiatief plaats kan vinden. Een buurtinitiatief met groene bakken op straat of de stoep lijkt een mogelijkheid, maar er moet ook vooral aandacht voor komen bij de verdere ontwikkeling van de Zuidas.

2. Wateropslag voor groen in droge maanden verdient aandacht

De stad wordt ‘Rainproof’ gemaakt (luister hier onze podcast over de autoluwe en rainproof stad), wat betekent dat het water weg kan tijdens enorme plensbuien. Maar er moet ook aandacht komen voor wateropslag om te kunnen gebruiken tijdens droge perioden om het groen in leven te houden. Voor kleine initiatieven kunnen regentonnen een uitkomst bieden, maar voor grotere stukken groen is meer nodig zoals wateropslag op grotere schaal.

3. Buurtinitiatieven hebben de gemeente ook nodig ná de aanleg

Buurtbewoners die een groen initiatief starten hebben de gemeente ook nodig nadat het initiatief van start is. Bijvoorbeeld voor groot onderhoud aan bomen of struiken die al in het stuk van het groene initiatief stonden. Dagelijks Bestuurder namens GroenLinks, Rocco Piers, noemt het dan ook niet zelfbeheer maar samenbeheer van groen, waarin ook de gemeente een rol te spelen heeft.  

4. De aanvraag van subsidies is soms te complex

De aanvraag van subsidies is soms behoorlijk complex en staat niet altijd in verhouding tot het bedrag. Als voorbeeld werd de aanvraag voor groene daken op schuurtjes gegeven. De aanvraag van het bedrag (meestal zo’n 200-400 euro) is best ingewikkeld en kost veel tijd. En al heeft de regeling geweldig veel reacties opgeleverd (zie dit artikel in het Parool), vindt de fractie van GroenLinks dat de hoogte van het bedrag in verhouding moet staan met de lasten van de aanvraag.

Al met al een zeer geslaagde open fractie, waarin positieve ervaringen uitgewisseld zijn en volop ruimte was voor suggesties en verbeteringen. De volgende open fractie is begin juni, onderwerp en datum komen in onze agenda te staan.

Handige links op een rijtje:

Subsidies en fondsen: https://nmtzuid.nl/project/subsidies-en-fondsen-2020/

Stappenplan groen initiatief: https://nmtzuid.nl/2020/11/10/groen-doen-in-6-stappen/

Groene Buurten: https://groenebuurten.nl/

 

Is er al een initiatief bij jou in de buurt?

👉 De Pijp/Rivierenbuurt & Buitenveldert: https://nmtzuid.nl/kaart/

👉 Oud-Zuid & Zuidas: https://groenebuurten.nl/mijn-groene-buurt/