Onlangs heeft een door Stadsdeel Zuid ingesteld buurtpanel in de Frans Halsbuurt zich, na een half jaar meepraten, officieel gedistantieerd van het participatietraject bij het ontwikkelen van herinrichtingsplannen voor hun eigen wijk. Het betreft hier betrokken burgers die met realistische verwachtingen dit proces ingingen. De fractie van GroenLinks roept het stadsdeelbestuur op nu eindelijk werk te maken van een totaalvisie op De Pijp en hier bewoners en ondernemers serieus bij te betrekken. 

Er is misschien wel geen wijk in Amsterdam waar zoveel veranderd is en de komende jaren nog zal veranderen, als De Pijp. De transformatie die deze wijk tot levendige binnenstad wijk heeft gemaakt is bekend, maar het is nog lang niet klaar: zo wordt de komende jaren station De Pijp, een station van de NoordZuidlijn, geopend. Dit station zal een belangrijke aanvoerroute voor toeristen richting het Museumplein vormen maar zal ook veel reizigers die met de fiets komen aantrekken. Verder wordt de Rode Loper over de Ferdinand Bol aangelegd en er wordt een grote garage onder de Boerenwetering gebouwd.

Wie door de wijk loopt ziet een levendige wijk, dicht bebouwd, met veel horeca en detailhandel. Maar je struikelt ook overal over her en der geparkeerde fietsen, die bij gebrek aan ruimte overal worden geparkeerd, en voor iemand in een rolstoel of met een kinderwagen een wandeling door de wijk een bijna onmogelijke opgave maken. Willen we De Pijp leefbaar houden zal dit grondig moeten worden aangepakt.

Natuurlijk, voor diverse plaatsen in de wijk worden mooie plannen uitgevoerd en ontwikkeld. Zo gaat de Ceintuurbaan op de schop, de Frans Halsbuurt wordt opnieuw ingericht, er worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst, er worden inpandige fietsstallingen gerealiseerd en zelfs voor de Van Woustraat worden eindelijk plannen ontwikkeld.

De rode draad in al deze plannen is de druk op de openbare ruimte, die is in De Pijp enorm. Een steeds terugkerende discussie bij alle plannen is dan ook hoe we in die schaarse openbare ruimte plaats maken voor al die voetgangers, fietsen, auto’s, terrassen en de wijk ook nog eens goed toegankelijk houden. Te vaak ontstaat daarbij naar buiten het beeld dat de discussie gericht is op verschuiven: fietspaden die zouden moeten verdwijnen ten gunste van parkeerplaatsen, als compensatie voor vuilcontainers elders in de wijk. Meer parkeerplaatsen in een woonstraat omdat een kade elders autovrij moet worden.

Het is tijd dat we als Stadsdeel Zuid echte keuzes durven maken en deze formuleren in een totaalvisie op De Pijp als geheel. Bewoners en ondernemers moeten hierbij betrokken worden, zowel bij het opstellen van een totaalvisie als bij de uitwerking van plannen voor hun eigen buurt.

Daarbij moet steeds duidelijk aangegeven worden waar wel en niet ruimte is om mee te beslissen en keuzes moeten goed beargumenteerd worden. Bewoners begrijpen heel goed dat een afvalcontainer niet overal geplaatst kan worden en dat een straat niet helemaal volgens hun eigen wensen kan worden ingericht.

Als uiteindelijk een buurtpanel in de Frans Halsbuurt, na ruim een halfjaar jaar meepraten, gefrustreerd afhaakt en zich zelfs officieel distantieert van het hele participatieproces, is er veel misgegaan. In plaats van betrokken burgers hebben we nu te maken met gefrustreerde burgers, die ondanks alles nog steeds gemotiveerd zijn om mee te denken over de inrichting van hun eigen wijk. We moeten het fundamenteel anders aanpakken en betrokken burgers serieus nemen. Het gaat dan niet over een parkeerplaats meer of minder, wel of niet een groter terras, het gaat fundamenteel over een goed ingericht participatieproces en een visie hoe we De Pijp leefbaar en aantrekkelijk houden. De fractie van GroenLinks in Zuid zal zich hiervoor blijven inzetten.

Rocco Piers

Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Zuid