Een belangrijk onderwerp voor deze coalitie is de zogeheten ‘Democratiseringagenda’: het stimuleren en organiseren van meer (directe) zeggenschap aan Amsterdammers over kwesties die ons allemaal aangaan. De buurtbudgetten zijn hier een voorbeeld van, maar ook initiatieven vanuit de stad zoals Ma.ak020. Het was lange tijd spannend hoeveel het zou worden, maar ook Wijkcentrum de Pijp zal ook komend jaar gesubsidieerd worden uit het beschikbare stedelijke democratiseringsbudget, ter vervanging van de beëindigde financiering uit de (onder grote druk staande) stadsdeel budgetten voor de sociale basis. Al eerder dit jaar lukte het ons als stadsdeel in tijden van teruglopende stedelijke budgetten de subsidiering opnieuwrond te krijgen voor het NMT Zuid en zusterorganisatie Groene Buurten, twee waardevolle organisaties die gezamenlijk succesvol bewoners actief ondersteunen en adviseren die zich inzetten voor groen in de buurt.

De stadsdeelbrede buurtbudgetten leverden dit jaar in Zuid vele mooie nieuwe initiatieven van bewoners en ondernemers op, terwijl in de Marathon/Bertelmanpleinbuurt inmiddels iets heel moois aan ontstaan is door het specifieke buurtbudget dat we in die wijk beschikbaar hebben gesteld. Bewoners bepalen hier zelf het traject en de spelregels, en dat blijkt veel positieve energie in de buurt los te maken. De Diamantbuurt volgt snel in 2021.

Natuurlijk gebeurt er nog veel meer. Zo hebben we dit jaar hebben we weer 2500 nieuwe fietsparkeerplaatsen in Zuid weten te realiseren, veelal op voormalige autoparkeerplaatsen in straten waar de druk op de openbare ruimte hoog is. Dit plantseizoen vind ook een inhaalslag plaats bij de herplant van bomen, op plaatsen waar ze afgelopen jaren verdwenen waren.

In de Gerard Doubuurt organiseren we voorafgaand aan de komende herinrichting samen met betrokken buurtbewoners een project dat moet leiden tot een visie op de inrichting van de buurt waar alle bewoners, ondernemers en bezoekers aan de buurt over kunnen meepraten. Het is de bedoeling dat we komend jaar al een serie kleinere maatregelen kunnen treffen, voorafgaand aan een herinrichting waarbij meer dan 100 autoparkeerplaatsen ingezet zullen worden voor meer toegankelijke stoepen en vergroening van de buurt. In het Sarphatipark blijkt de door kinderen mede zelf ontworpen natuurspeeltuin nu al een groot succes te zijn. De Koninginneweg gaat flink op de schop, door het opheffen van veel autoparkeerplaatsen en het verlagen van de maximumsnelheid wordt deze drukke straat veiliger voor fietsers en voetgangers en kunnen we veel bomen toevoegen, de Heemstedestraat is bijna klaar, de Rivierenbuurt wordt rainproof en groener en zo zijn er nog meer projecten te noemen waar verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers en voetgangers leidend zijn voor een betere inrichting.

Komend jaar willen we meer speeltuinen aanpakken, gaan we verder op weg naar de autoluwe, toegankelijke en groenere stad en zetten we stevig in om meer grip te krijgen op de fikse problematiek rond de enorme toename van het aanbod van afval in deze stad. Er blijft genoeg te doen! 

Rocco Piers
Stadsdeelbestuurder namens GroenLinks