Begroting 2015 Amsterdam Zuid

GroenLinks wil meer burgerparticipatie, concrete maatregelen om de problemen met fietsparkeren te lijf te gaan, maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer veilige fietsroutes.

Woensdag 2 juli a.s. zal de fractie van GroenLinks middels een aantal moties het stadsdeelbestuur oproepen burgers, organisaties en ondernemers de komende jaren meer te betrekken bij het opstellen van de begroting en gebiedsagenda's voor ons stadsdeel. Initiatieven van burgers om buurtbegrotingen op te stellen moeten worden gestimuleerd.

De fractie van GroenLinks vraagt het stadsdeelbestuur verder om met meer concrete plannen te komen om de grote problemen met fietsparkeren in Zuid echt aan te pakken, naar de mening van de fractie zet het stadsdeelbestuur hier nog onvoldoende op in. Daarnaast wil GroenLinks meer veilige fietsroutes in ons stadsdeel.

GroenLinks wil verder dat maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit in ons stadsdeel te verbeteren. Op het gebied van wateradaptatie vraagt de fractie concrete plannen van het stadsdeelbestuur.

Woensdag 2 juli om 20:00 zullen de begroting en gebiedsagenda's worden vastgesteld, in het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan. De afgelopen weken heeft de fractie contact gezocht met bewonersorganisaties en actieve GroenLinksers in ons stadsdeel om een gezamenlijke reactie op de ontwerpteksten van het stadsdeelbestuur te formuleren. De beschikbare tijd hiervoor was zeer beperkt. De komende jaren wil GroenLinks inzetten op een veel grotere betrokkenheid van burgers, organisaties en ondernemers bij het opstellen van begrotingen en plannen.

Rocco Piers (fractievoorzitter)