Op deze pagina vind je informatie over de stadsdeelcommissie, het profiel voor kandidaten, en een overzicht van de selectieprocedure.

In het kort: wat doet de Stadsdeelcommissie?

In Amsterdam heeft elk stadsdeel een stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners van het stadsdeel. De leden van de stadsdeelcommissie geven gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Deze adviezen gaan over allerlei thema’s, zoals wonen, het gebruik van de openbare ruimte, verkeersveiligheid, en groen. Op de website van stadsdeel Zuid vind je meer informatie over de huidige stadsdeelcommissie. Momenteel bekijkt de gemeente Amsterdam hoe het bestuurlijk stelsel aangepast wordt voor de volgende periode, meer daarover lees je op deze website: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurlijk-stelsel

Verkiezingen in maart 2022

Leden van de stadsdeelcommissie worden tegelijk met de gemeenteraad gekozen. Het aantal leden van de stadsdeelcommissie is afhankelijk van het aantal inwoners van een gebied. In Zuid heeft de stadsdeelcommissie op dit moment 15 leden, waarvan 5 van GroenLinks. Voor de verkiezingen van 2022 zoeken wij in Amsterdam Zuid enthousiaste, betrokken bewoners die zich gedurende vier jaar willen inzetten voor hun stadsdeel. 

Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat je graag meer wil weten over de stadsdeelcommissie, en wat het betekent om lid te zijn. Daarom organiseren we een aantal online informatieavonden. In ongeveer anderhalf uur vertellen je wat het betekent om lid te zijn van de stadsdeelcommissie, en kun je vragen stellen aan één van de huidige leden van de stadsdeelcommissie in Zuid. De eerstvolgende is op 8 juli. Zet het in je agenda en meld je aan door op de link hieronder te klikken!

 • Donderdag 8 juli, 19.30 uur 
 • Je kunt ook altijd bellen of mailen met iemand van het bestuur of de huidige fractie, zij vertellen je graag meer! Vul het formulier onderaan deze pagina in dan nemen we snel contact met je op. 
 • Mogelijk wordt er nog een avond georganiseerd, dus houdt vooral deze pagina in de gaten als je 8 juli niet kunt. 

Wie zoeken we? 

Herken jij jezelf in het volgende profiel, dan is deze rol misschien wel iets voor jou. Wij zoeken kandidaten die:

 • Zich lokaal betrokken voelen, en het leuk vinden om een netwerk op te bouwen in Zuid;
 • Graag meedenken over oplossingen voor een sociale en groener stadsdeel;
 • Lid zijn van GroenLinks (of lid willen worden), loyaal zijn aan het gedachtegoed van GroenLinks, en wonen in stadsdeel Zuid;
 • Bereid zijn om zich tien uur per week in te zetten, door vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen, bewoners en ondernemers te spreken en samen met andere leden van de stadsdeelcommissie adviezen te schrijven;
 • We streven naar een zo divers mogelijk kandidatenlijst en letten daarbij specifiek op diversiteit in: ervaring, woonplek in het stadsdeel, gender, etnische/culturele achtergrond en leeftijd.

Voor het opstellen van de kandidatenlijst hanteert de kandidatencommissie een uitgebreidere profielschets.  

Vergoeding

De stadsdeelcommissie vergadert twee keer per maand. Leden van de stadsdeelcommissie ontvangen een vergoeding van de gemeente. De afgelopen jaren lag dat rond de 750 euro (bruto) per maand. Aan de leden van de stadsdeelcommissies wordt daarnaast door de gemeente een tablet, computer of laptop met bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld. Verder hanteert GroenLinks een afdrachtregeling.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Wanneer je solliciteert naar een plek op de lijst ontvangen we graag je cv en een motivatiebrief waarin je ons vertelt waarom jij de geschikte kandidaat bent. Stuur je brief en CV vóór 1 september 2021 naar de kandidatencommissie via het formulier op deze pagina. De aanmeldingstermijn is open sinds 1 juni. 
 2. Na sluiting van de reactietermijn selecteert de kandidatencommissie op basis van brieven en CV's geschikte kandidaten voor een gesprek. Afhankelijk van de situatie voeren we dit gesprek fysiek of online. In dit gesprek staan we stil bij jouw motivatie en ervaring, maar er is uiteraard ook ruimte om vragen te beantwoorden. 
 3. Als de kandidatencommissie alle gesprekken heeft gevoerd, stelt zij een kandidatenlijst samen. Deze lijst wordt in november 2021, tijdens een Algemene Ledenvergadering, voorgelegd aan de leden van GroenLinks in Zuid. Als je wordt geselecteerd voor de kandidatenlijst, dan krijg je een plek op het stembiljet en kunnen bewoners van stadsdeel Zuid tijdens de verkiezingen in maart een stem op je uitbrengen. Bij genoeg stemmen krijg je een plek in de stadsdeelcommissie. 

Contact

Je kunt bij het bestuur van GroenLinks terecht met al je vragen over de stadsdeelcommissie en het selectieproces. Vul hiervoor het reactieformulier in. Iemand van het bestuur neemt dan op korte termijn contact met je op.