In het kort: wat doet de Stadsdeelcommissie?

In Amsterdam heeft elk stadsdeel een stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners van het stadsdeel. De leden van de stadsdeelcommissie geven gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Deze adviezen gaan over allerlei thema’s, zoals wonen, het gebruik van de openbare ruimte, verkeersveiligheid, en groen. Op de website van stadsdeel Zuid vind je meer informatie over de huidige stadsdeelcommissie. Momenteel bekijkt de gemeente Amsterdam hoe het bestuurlijk stelsel aangepast wordt voor de volgende periode, meer daarover lees je op de website van de gemeente.

De fractie 

De fractie is verkozen tijdens de verkiezingen in het stadsdeel. Deze vonden in maart 2022, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, plaats. Daarbij behaalde GroenLinks in Zuid drie zetels. 

Met veel enthousiasme vervullen Sam Altena, Floor Toot en Gregory Edelenbos hun taken als fractieleden. Meer over hen lees je op deze pagina.