Woensdag 20 mei werd de mobiliteitsagenda van wethouder Litjens in de bestuurscommissie besproken en dan met name de reactie van de bestuurscommissie Zuid hierop. De conceptbrief die door het dagelijks bestuur van Zuid was opgesteld, focust naar mening van de GroenLinks fractie veel te veel op de auto. Naar aanleiding van de beraadslagingen zal het dagelijks bestuur van de bestuurscommisie met een aangepaste versie van de brief komen, de GroenLinks fractie beraadt zich nog op amendementen (aanpassingen die instemming worden gebracht) voor de vergadering van 27 mei a.s.

GroenLinks is blij een aantal zaken terug te zien waar we ons al langer voor inzetten, zoals meer ruimte voor voetganger en fiets, de Groene Lopers waar we ons hard voor gemaakt hebben, meer 30 km of zelfs autovrije of luwe zones. Al met al een agenda met mooie doelstellingen. We begrijpen alleen niet hoe die maatregelen sluiten aansluiten op die doelstellingen. We zien veel maatregelen, kostbare maatregelen, gericht op het laten doorstromen van de auto. Natuurlijk, goed voor de luchtkwaliteit, daar zijn we blij mee. Maar het pakket aan maatregelen, en dan gecombineerd met de verruiming van het aantal parkeerplaatsen zorgen ervoor dat Amsterdammers, maar ook de bezoekers worden gestimuleerd om met de auto te reizen. 

Het is goed te benadrukken dat leefbaarheid in Zuid voorop staat, maar het is de vraag of dat altijd samengaat met maximale bereikbaarheid voor de automobilist. In de brief wordt ingegaan op het parkeren. Parkeren ondergronds of elders, om ruimte te creëren, bijvoorbeeld in de Pijp. 

We zijn kritisch over de zogeheten stadsstraten waar drukke fietsroutes gemengd worden met autoverkeer. De aanname dat doorgaand verkeer deze routes zullen mijden delen we niet.

Volgens GroenLinks is het bij het maken van parkeergarages niet wenselijk om de norm die u in de brief benoemd, twee parkeerplaatsen in parkeergarage in ruil voor één op te heffen op het maaiveld, aan te houden.We vinden dat een de bouw van een ondergrondse parkeerplek betekent dat er één op maaiveld weg kan. Het is wat ons betreft nadrukkelijk niet de bedoeling om meer autos de stad in te lokken door meer parkeerruimte te creeëren. daarnaast is het stimuleren van ringparkeren ook voor Zuid volgens ons een zeer goede optie.

De Stadhouderskade vormt nu al een barrière voor kruisend verkeer, met name de belangrijke fietsroutes van en naar centrum kennen op de kruising met de SHK vaak een knelpunt. We vragen nadrukkelijk aandacht voor deze oversteekpunten en de doorstroming en verkeersveiligheid voor het kruisende langzaam verkeer als wordt geinvesteerd  doorstroming en capaciteitsverruiming op deze kade.