Door Rocco Piers 

Afgelopen maandag had ik de eer op persoonlijke invitatie van het ministerie van BZK deel te mogen nemen aan de Sociale Top in Zwolle. Vooraf werd deze top met de volgende mooie woorden aangekondigd: 

Op deze Sociale Top 2015 ontmoetten 800 inspirerende ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers elkaar om in gesprek te gaan over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. We wisselen ideeën uit over hoe het beter kan in Nederland. Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin mensen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar? En hoe kan de overheid ondersteuning bieden aan mensen die het echt nodig hebben?' 

Een inspirerende dag werd het zeker!

 

Na een gezamenlijk ochtendprogramma, waar met name de toespraak van Funda Müjde indruk maakte, verdeelden we ons over de stad op om diverse lokaties specifieke dilemma's te bespreken. Mijn eerste gesprek vond plaats op de daklozenopvang 'de Herberg' in Zwolle, een goed georganiseerde en succesvolle opvang die worstelde met vraagstukken zoals of, en wanneer, je te grote probleemgevallen de toegang moet of kunt ontzeggen, en wat te doen als blijkt dat in de huidige systematieken de kostprijs per bed te hoog wordt als je een bepaalde periode minder daklozen hoeft op te vangen.

Vervolgens spraken we op een groot ROC over de aansluiting op de arbeidsmarkt en hoe je voorkomt dat een groeiende groep jongeren in feite direct voor de bijstand wordt opgeleid. Indrukwekkend was daarna het bezoek aan een Turkse moskee, waar de Imam samen met een aantal bezoekers een open gesprek met ons aanging. Mooi om te horen hoe zij zich inzetten om in contact met de buurt te komen, hoe hun moskee altijd openstaat voor bezoekers maar vooral ook bijzonder open  over hun worsteling te kunnen spreken, over hun gevoel zich te moeten verantwoorden voor recente gebeurtenissen, over een strijd die niet de hunne is, over de bijdrage die ze aan onze samenleving willen leveren.

Een dag vol indrukken, stof om over na te denken en nieuwe contacten. Alle hulde voor dit mooie initiatief van de VNG en het ministerie van BZK en bijzonder hier bij te mogen zijn.

Rocco Piers
fractievoorzitter GroenLinks Zuid