In de Theophile de Bockstrook in Amsterdam Zuid zal in 2015 het kunstwerk Westlandwells aangelegd worden in drie onderdelen. Elk onderdeel bestaat uit betonobjecten waarop in het donker (in de avond en nacht) videokunst zal worden geprojecteerd. Dit voornemen heeft tot veel en diverse reacties geleid onder omwonenden. Deze reacties hebben al tot aanpassingen geleid, zo is het westelijke deel  van het kunstwerk (de 'Waterval'), op de locatie dichtbij de Bockesprong, om verkeersveiligheidsredenen aangepast. Daarnaast zou het meest oostelijke deel 'de Bron'  volgens omwonenden leiden tot een verdere aantasting van de verkeersveiligheid. Deze is ter plekke van de slinger in het fietspad gedacht aan de noordzijde van het fietspad. Met name fietsers die van het oosten komen zullen in de bocht het kunstwerk in hun blikveld krijgen.

 

Inmiddels is bekend dat het fietspad ter plekke verlegd zal worden met de bedoeling de verkeersveiligheid te verbeteren. We zijn erg benieuwd naar de gekozen oplossing. We hopen dat de bomen behouden blijven, maar vooral dat er een veiliger bocht ontstaat. Daarbij is niet duidelijk of de nieuwe situatie met het kunstwerk 'de Bron' van Westlandwells goed is beschouwd en er nu een goede oplossing gerealiseerd wordt. Het lijkt voor de hand te liggen een alternatieve locatie voor het kunstwerk te kiezen waarbij de blik van de fietsers niet in de bocht getrokken wordt door het kunstwerk. Deze afleiding zal immers door de bewegende beelden telkens opnieuw plaatsvinden.

De fractie van GroenLinks heeft hierover op 8 augustus 2015 de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de portefeuillehouder:

1. Is de verkeersveiligheid, met name voor de fietsers op het fietspad aan de Theophile de Bockstraat en de fietsera van en naar dit fietspad vanaf de Legmeerstraat geborgd in het huidige ontwerp? Graag zien we het antwoord met onderbouwd kaartmateriaal.

2a. Zou met een verplaatsing van 'de  Bron' de verkeersveiligheid niet beter geborgd zijn? Zo is het mogelijk dat fietsers niet juist in de bocht het kunstwerk in beeld krijgen maar ervoor (of mogelijk erna).

2b. Is deze optie besproken met de omwonenden?

2c. Wat zijn de consequenties van een verplaatsing?

Namens de fractie van GroenLinks Amsterdam Zuid, Nicole van der Waart en Rocco Piers.