De eerste Buurttop de Pijp mag een groot succes genoemd worden. Vele bewoners en ondernemers uit de Pijp gingen afgelopen zaterdag in de Heineken Experience met elkaar, ambtenaren en politici in gesprek over door hen zelf gekozen onderwerpen. Een groot aantal wensen en oplossingen, voor zaken die spelen in de Pijp, werd groepsgewijs in een tweetal sessies besproken. Na afloop van bepaalden alle aanwezigen vervolgens door middel van een stemming welke van de voorgestelde oplossingen volgens hen als eerste aangepakt zouden moeten worden.

Natuurlijk is een paar uur te kort om de grote thema’s die in de Pijp spelen, volledig te behandelen.  Toch bleken in die paar uur al verrassende inzichten en oplossingen voorbij te komen. Inspirerend, was een term die veel te horen was. Veel zinniger dan een paar minuutjes inspreken bij een vergadering van de Bestuurscommissie, hoorde ik ook meerdere malen voorbij komen.

Een stelling die regelmatig bij de gesprekken, en ook in de slotspeeches, voorbij kwam, is dat nu de politiek aan zet is.  Daar ben ik het volkomen mee eens. Politici moeten de uitkomsten van deze top als input gebruiken bij het vaststellen van toekomstplannen voor de Pijp.

Het resultaat van deze top moet echter meer zijn, namelijk een begin. Een begin van veel meer initiatieven, waarin burgers en ondernemers die willen meedenken over hun wijk gestimuleerd, maar ook gefaciliteerd worden, en vervolgens ook de kans krijgen daadwerkelijk mee te beslissen. Niet alleen in de Pijp, maar ook in de andere wijken.

In andere gemeentes wordt al langer geëxperimenteerd met verdergaande vormen van lokale democratie. Voorbeelden zijn burgerraden, die over de besteding van een deel van het gemeentelijke budget gaan. Niet al deze initiatieven zullen we hier over willen nemen, maar natuurlijk volgen we met grote belangstelling de succesvolle initiatieven elders.

Laten we als burgers, ondernemers en politici de energie die van deze buurttop uitgaat vasthouden. Samen gaan we aan de slag om nieuwe vormen van lokale democratie in Zuid, en de rest van Amsterdam, een kans te geven!

Rocco Piers

Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Zuid
rocco@groenlinks-zuid.nl